Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) absolwent(ka) wygłaszający/wygłaszająca mowę pożegnalną;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

absolwent wygłaszający mowę na zakończenie nauki

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
v{l@dIk'tOri@nn Celujący student, któremu przypada zaszczyt wygłoszenia mowy pożegnalnej na zakończenie studiów
student wygłaszający mowę Black students have threatened to boycott Friday's graduation ceremonies if Henderson isn't named valedictorian (Czarnoskórzy studenci zagrozili bojkotem piątkowej uroczystości wręczenia dyplomów, jeśli Henderson nie zostanie wybrany do wygłoszenia mowy pożegnalnej) - USA Today (1991) Laura grew up in Inman, Kansas: straight A's, all-state athlete, valedictorian (Laura wychowała się w Inman w stanie Kansas
miała same piątki, była znaną w całym stanie sportsmenką, została wybrana do wygłoszenia mowy na zakończenie studiów) - Rolling Stone (1999)