Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mowa pożegnalna;

(Adjective) pożegnalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj pożegnalny
(US, as n) pożegnanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mowa pożegnalna
pożegnalny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pożegnalny, mowa pożegnalna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is, too, a valedictory gift that keeps on giving; this is the first volume of three, which will be spaced over much of the next decade.

www.guardian.co.uk

Tuning was at times slightly awry, and the coruscating excitement of the third-movement march, with its screaming brass and manic energy, made it hard to muster quite enough intensity for the valedictory adagio finale.

www.guardian.co.uk

This is my valedictory speech to the European Parliament, since I was first elected a quarter of a century ago and my father was elected 30 years ago - Peter Beazley, a Member of the European Parliament for Bedfordshire and North Hertfordshire.
Jest to moja pożegnalna mowa w Parlamencie Europejskim, od kiedy zostałem po raz pierwszy wybrany ćwierć wieku temu, a mój ojciec Peter Beazley, poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu Bedfordshire i North Hertfordshire, został wybrany 30 lat temu.