Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

-y [-si] n C (chem) wartościowość

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wartościowość, walencyjność

Nowoczesny słownik angielsko-polski

osłona karnisza

falbanka

walencyjność (liczba wiązań chemicznych

jakie może utworzyć atom z innymi atomami)

ozdobna falbanka zwisająca z ramy łóżka

lambrekin

falbana

Wordnet angielsko-polski

( (chemistry) a property of atoms or radicals
their combining power given in terms of the number of hydrogen atoms (or the equivalent) )
wartościowość
synonim: valency

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And as you start to read on, you can see that maybe there's some kind of political valence behind some of this.
Gdy zaczniesz czytać dalej, widzisz że być może wkradła się tutaj polityka.

TED

The valence electron of a typical element... ...is equal to its groups.
Elektron walencyjny jest typowym elementem... ...równym swojej grupie.