Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) adresat(ka) karty pocztowej z życzeniami na św. Walentego; karta pocztowa z życzeniami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (missive) walentynka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

adresat karty pocztowej z życzeniami na św. Walentego, karta pocztowa z życzeniami

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (także valentine card - kartka z życzeniami przesyłana w dniu św. Walentego
osoba, do której taka kartka jest wysyłana, walentynka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KARTKA NA DZIEŃ WALENTYNA

CICHA SYMPATIA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kartka z życzeniami na św. Walentego (14 lutego)

Wordnet angielsko-polski

(a sweetheart chosen to receive a greeting on Saint Valentine's Day
"will you be my valentine?")
walentynka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Walenty
Walentyna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dzień

Walentynka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And the first one was about a group called The Party of God, who wanted to ban Valentine's Day.
Pierwszy był o grupie nazwanej Partia Boga, która chciała zakazać Walentynek.

TED

But in 2007, I got the cockamamie idea to hand-draw each valentine for everyone on my mailing list.
Ale w 2007 r. wpadłam na dziwaczny pomysł ręcznego rysowania walentynek dla każdego adresata.

TED

(Music: "My Funny Valentine" by Chet Baker) This is Chet Baker.
(Muzyka: "My Funny Valentine", Chet Baker) To Chet Baker.

TED

It is just before St Valentine's Day, and Mr Barroso is being told: 'I love you, but I do not love you.
Za kilka dni walentynki, a pan Barroso słyszy: "Kocham pana, ale pana nie kocham.

statmt.org

Last year, I took a more conceptual approach to the valentine.
W zeszłym roku podeszłam bardziej intelektualnie.

TED

Tony was devoted, too, to his father's first wife, French surrealist poet valentine Boue: "I adored her.

www.guardian.co.uk

" And he launches, with spirit, into the incredible story of how Roland's two wives, valentine and Lee, first met.

www.guardian.co.uk

It was hard to imagine that, within a decade, the same label would launch Oasis on the world, with landmark albums by My Bloody valentine and Screamadelica to its credit.

www.guardian.co.uk

Everyone loves the designs of Laetitia Crahay, head of accessories and jewellery for Chanel, and everyone loves the style of valentine Fillol Cordier, muse to Matthew Williamson and stylist for French designer Charles Anastase.

www.guardian.co.uk

This fella James valentine has a fair old bash, but it's just not the same - he's not as good.

www.guardian.co.uk

The man you love most in the world is called your Valentine.
Mężczyzna, którego kochasz najbardziej na świecie to twoja walentynka.

Valentine wasn't the only one trying to put me out of business.
Nie tylko Valentine chciał, żebym wypadł z tej branży.

I've just sent a valentine to my best friend's wife!
Muszę. Właśnie wysłałem walentynkę do żony mojego najlepszego przyjaciela.

Let me tell you a little something about Valentine, my blood brother.
Powiem ci co nieco Valentine, mój bracie krwi.

I just didn't want to be alone on Valentine's day again.
Po prostu nie chciałem zostać znów sam w Walentynki.

It's time to play end of the line, my valentine.
Czas zagrać End of the Line, Walentynko.

February is very busy for us because of valentine's Day.
Luty jest dla nas bardzo pracowity... ze względu na Walentynki.

I can still have a good time on Valentine's Day.
Chociaż nie mam dziewczyny, nadal mogę spędzić miło Walentynki.

I think I gave the valentine to the right girl.
Myślę, że dałem walentynkę odpowiedniej dziewczynie.

I don`t want to see a single Valentine`s heart anywhere.
Nie chcę widzieć choćby pojedynczego serduszka, nigdzie.

Pass, but very subtle letting me know that you have a valentine.
Podziękuję. Ale bardzo subtelnie okazujesz, że masz swoją walentynkę.

Foreman, your girlfriend wants to know if you're available for Valentine's.
Foreman. Twoja dziewczyna chce wiedzieć... czy jesteś wolny na walentynki.

So until Valentine's Day is over, we have nothing to talk about.
Więc do końca walentynek nie mamy o czym gadać.

You thought that was your real valentine's day present?
Pomyślałaś, że to twój prawdziwy prezent na walentynki?

I think it was perhaps the week of Valentine's Day.
Myślę, że to było jakiś tydzień przed Walentynkami.

And today wasn't only Valentine's day; it was also our fifth anniversary.
I dzisiaj nie tylko są walentynki, ale także nasza 5 rocznica.

I thought I'd go over to work, give her an early Valentine.
Pomyślałem, że pójdę do niej do pracy i dam wcześniej prezent walentynkowy.

You're single now and you want to know what I'm doing for Valentine's.
Kawa. Jesteś teraz sam i chcesz wiedzieć, co robię w walentynki.

I should have known you'd have something to do with this, Valentine.
Powinnam się domyśleć, że miałeś coś z tym wspólnego, Valentine. Cóż....

We'd even found a school in London for our future kids, last Valentine.
Chcieliśmy w ostatnie walentynki założyć szkołę w Londynie dla naszych przyszłych dzieci.

So this was a true love story that happened on Valentine's Day.
To prawdziwa historia miłosna, która zdarzyła się w Dzień Walentynek.

Valentine very badly wants to take a hot bath and get into something comfortable.
Valentine chciałby się wykąpać i przebrać w coś wygodnego.

I couldn't bear the thought of you being alone on Valentine's Day.
Nie mogłem znieść myśli, że jest pani sama w walentynki.

And when you were ready, you-you left your valentine outside my cave.
A gdy byłeś gotowy, podrzuciłeś swoją walentynkę koło mojej jaskini.

Drue Valentine, actually in need of a little human compassion.
Drue Valentine potrzebujący ludzkiego współczucia.

I have a valentine for you in my backpack.
Mam walentynkę dla ciebie w moim plecaku.

Mr. Valentine, what do you think is wrong with this aircraft?
Panie Valentine, co wedlug pana jest nie tak z maszyna?

Valentine knew that he did not have monitor me.
Valentine wiedział, że nie musi mnie bronić.

Valentine, I had no idea books had such different personalities.
Valentin, nie miałam pojęcia że książki mają tak różne osobowości.

Well, I got a Valentine for her that she`s never going to forget.
Dam jej taką walentynkę, że nigdy jej nie zapomni.

I do not want that people die, agent Valentine.
Nie chcę, by ludzie umierali.

It didn't come together until I remembered what he said to Valentine.
Nie mogłem sobie tego poukładać, aż przypomniałem sobie, co powiedziała Valentina...

Why don't we just forget about them and enjoy our Valentine's Day?
Dlaczego po prostu o nich nie zapomnimy i będziemy cieszyć się naszymi walentynkami?

I don't need her mad at me on Valentine's Day.
Nie chce żeby się wkurzała na mnie w walentynki.

It's no Valentine, but it will have to do.
To nie jest Walentynka, ale będzie musiało za nią robić.

He went up to Valentine to pick up some grain.
Pojechał do Valentine wziąć trochę ziarna.

Who pushes for a first date on valentine's day?
Kto się upiera na pierwszą randkę w walentynki?

Do you remember Valentine said, A statement, public and brutal.
Pamiętasz jak Valentina powiedziała: Oświadczenie, publiczne i brutalne.

Anyway, you should send her some flowers on Valentine's Day.
W każdym razie powinieneś posłać jej jakieś kwiaty na Walentynki.

Besides, is there any better excuse than Valentine's day?
Poza tym, czy jest lepsza okazja niż walentynki?

What I need you to do is find a Valentine's gift for my girlfriend.
To czego od ciebie potrzebuję to znalezienie prezentu na walentynki dla mojej dziewczyny.

So this has nothing to do with Valentine's Day?
Więc to nie ma nic wspólnego z Walentynkami?

St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
Podobno sam św. Walenty cierpiał na epilepsję.

I don't know what to get for Valentine's Day.
Nie wiem co mam kupić na Walentynki.

Kids, Mr. Valentine is here to talk about his career today, okay?
Dzieci, pan Valentine jest tu po to, by rozmawiać o swojej pracy, dobrze?

Jacket got Valentine at last what he wants.
Jack Valentine w końcu dostał to, czego chciał.

Are you just saying this stuff so I'll give you Valentine sex?
Mówisz mi to wszystko, żeby mięć seks w walentynki?

Mrs. Valentine, this young lady is one of our most promising applicants.
Pani Valentine, ta młoda dama jest jedną z najbardziej obiecujących aplikantów.

Valentine's Day is just a cheap gimmick to sell cards and chocolate.
Walentynki to tania sztuczka, aby sprzedać jak najwięcej kart z życzeniami i czekoladek.

I was as guilty as sin, but Valentine couldn't prove it.
Byłem winny jak grzech, ale Valentine nie mógł tego udowodnić.