Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) historia służyć, być służącym; czyścić;

(Noun) parkowacz; pokojowy, steward, osobisty służący;
valet de chambre - historia kamerdyner, służący, pokojowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C lokaj, służący. [`valit] vt usługiwać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lokaj, służący

Nowoczesny słownik angielsko-polski

odprowadzający samochody na parking

boy

stojak na ubrania

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'v{lItn (W hotelu) Członek służby hotelowej zajmujący się czyszczeniem i praniem ubrań gości His mother was a charwoman, his father was a hotel valet (Jego matka była sprzataczką, a jego ojciec czyścił ubrania w hotelu) - Student University College London (1999)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'v{leIn (W hotelu, kasynie lub restauracji) Portier, którego zadaniem jest odprowadzanie samochodów gości na parking; parkingowy You won't find many as stewards, valets, assistants or secretaries (Wielu pracuje jako stewardzi, portierzy parkingowi, asystenci lub sekretarze) - USA Today (1991) Valets were most important (Parkingowi byli najważniejsi) - Casino [film] (1995)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n osobisty służący
vt czyścić wnętrze samochodu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POKOJOWIEC

LOKAJ

SŁUŻĄCY

KAMERDYNER

Wordnet angielsko-polski

(a manservant who acts as a personal attendant to his employer
"Jeeves was Bertie Wooster's man")
kamerdyner
synonim: valet de chambre
synonim: gentleman
synonim: gentleman's gentleman
synonim: man

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pokojowy

tapicerka

usługiwać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's like having a personal valet.
Bardzo usłużna maszyna.

TED

It had a beautiful facility, giant atrium, valet parking, a piano that played itself, a concierge that took you around from here to there.
Mieściło się w pięknym ośrodku, posiadało wielki atrium, parking z obsługą, pianino, które samo grało, pracownika, który przeprowadzał z jednego miejsca do drugiego.

TED

Yet while Matthew might be a useful valet when Rupert wants someone to organise a private jet to spirit David Cameron to his holiday yacht for drinks, his views on this ever-more powerful force in US politics are of as much concern to Murdoch as those of Kerry Katona.

www.guardian.co.uk

I will have my valet bring you letter every week until we meet again.
Każę słudze zawozić ci list co tydzień, dopóki znów się nie spotkamy.

He asked an awful lot of questions for a valet.
Zadawał strasznie dużo pytań jak na lokaja.

Is there no man brave enough to be my valet?
Czy nie ma żadnego śmiałka, który będzie mi usługiwał?

I tipped the valet to keep an eye on him.
Dogadałem się z obsługą, żeby mieli na niego oko.

When a man has and valet after his name, he's worthwhile.
Kiedy mężczyzna ma napisane ze służącym po nazwisku, to wart jest zachodu.

How can a valet do his work if he's lame?
Ja nie! Jak lokaj może wykonywać swoją pracę kulejąc?

Maybe she saw him in a Ferrari, and doesn't know he's a valet.
Może zobaczyła go w Ferrari, i nie wie, że jest parkingowym.

It was the number on his valet ticket dated Saturday night.
Taki był numer na jego bilecie hotelowym za datą sobotniej nocy. Widzicie?

It is quite eccentric, even for you, to have a crippled valet.
Kaleki służący to ekscentryczne, nawet jak na ciebie.

Your last valet tried to rid me of it.
Twój poprzedni służący chciał go ze mnie wyplenić.

Leave me a couple more signed cheques for the massage service and valet parking.
Zostaw mi dwa podpisane czeki na opłaty za masaż i parkingowych.

No, because the valet has access to everybody.
Bo oni mają dostęp do wszystkich.

Please send a valet up to my room.
Proszę, wyślij lokaja do mojego pokoju.

A large bedroom, a sitting room, and an adjoining room for your valet.
Duża sypialnia, salon i przyległy pokój dla służącego.

I tell you what, you're the valet and the maii.tre d',
Powiem ci coś. Jesteś lokajem i marnie ci to idzie.

My valet needs bleeding, he has pins and needles.
Mój lokaj potrzebuje by upuścić mu krwi, ma mrowienie w nodze.

He was fastidious. Everything neatly folded as though by a trained valet.
On był skrupulatny. wszystko starannie złożone jak przez wykwalifikowanego służącego.

What do I look like, a valet?
Czy ja wyglądam na służącego?

And your character is that of The Valet.
I twoja postać jest lokajem.

But I'd hate to be his valet.
Ale nie chciałbym być jego służącym.

I want to be a valet.
Chcę być lokajem.

Pretty tough for a valet, this fellow.
Jak na lokaja to twardy facet.

One can't be a Don Juan to one's valet, can one?
Nie można być Don Juanem w oczach pokojowego.

Normally we stay in the service arena-- waiter, busboy, maybe valet.
Normalnie to działamy pod przykrywką-- kelner, pomocnik kelnera, może lokaj.

Tom Long will act as valet.
Tom Long będzie grał parkingowego.

I spring for someone's valet parking, I brag about it for a week.
Czuję się jakbym podkradł komuś miejsce na parkingu, i chwalił się tym przez tydzień.

Please, wait! With you as my brave valet, I can test all my inventions.
Z tobą, jako odważnym służącym, mogę testować wszystkie moje wynalazki.

It's too expensive to valet here.
To zbyt drogo, żeby tu parkować..

He said, All right, Westley, I've never had a valet.
Powiedział: W porządku, Westley, nigdy nie miałem służącego.

My valet knows a little oncology.
Mój lokaj liznął trochę onkologii.

My son has a valet!
Mój syn ma służącego!

It was he, my valet.
To był on, mój lokaj.

Your valet's not here yet.
Twojego lokaja tu jeszcze nie ma.

You're enjoying having a valet.
Lubisz mieć lokaja.

My English valet, right ?
Mój angielski służący, prawda?

Good flying, Covington. Ever do any valet parking?
Nieźle latasz, zawsze tak parkujesz maszyny?

Thomas, I don't need a valet.
Thomas, ja nie potrzebuję lokaja.

My maid met the Ambassador's valet.
Moja pokojówka spotkała służącego ambasadora.

No, the valet isn't the butler.
Nie, służący to nie kamerdyner.

E used to valet park at Ohav Shalom.
E. był parkingowym w Ohav Shalom.

The valet guy at White Lotus.
Parkuje samochody w Białym Lotosie.

Which one of you is Mr. Weissman's valet?
Który z was jest służącym pana Weissmana?

He's not my valet. - What then?
Nie jest moim lokajem -A więc kim?

My next movie, Valet Whore.
Mój następny film, Parkingowa szmata.

Masa, my valet. He is a Japanese.
To Masa, mój kamerdyner, jest japończykiem.

This is my valet, my valet does not walk.
To mój kamerdyner, nie będzie chodził pieszo.

Valet, this is Inspector Clouseau. Please send up my brown...
Tu inspektor Clouseau, proszę przysłać mój brązowy...

Corbett worked as a valet at Alfonso's Steakhouse.
Corbett pracował jako kamerdyner w Alfonso's Steakhouse.

I'm John Bates, the new valet.
Jestem John Bates, nowy lokaj.

I'm your new valet
Jestem twoim nowym służącym.