Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uprawomocnienie, potwierdzenie, uzasadnienie, potwierdzenie zasadności, potwierdzenie ważności, zatwierdzenie, walidacja, legalizacja/legalizowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C uprawomocnienie
zatwierdzenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

uzasadnienie

weryfikacja

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. potwierdzenie n, poświadczenie n, uzasadnienie n
2. uprawomocnienie n
3.legalizacja f, konwalidacja f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPRAWOMOCNIENIE

RATYFIKACJA

RATYFIKOWANIE

Wordnet angielsko-polski

(the act of validating
finding or testing the truth of something)
walidacja
synonim: proof
synonim: substantiation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

potwierdzenie ważności
uprawomocnienie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. uprawomocnienie~, decision uprawomocnienie decyzji

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

konwalidacja
ratyfikacja, uprawomocnienie
validation of a judg (e) ment: uprawomocnienie wyroku
validation of legal transaction: konwalidacja czynności prawnej
validation of marriage: konwalidacja małżeństwa, zalegalizowanie małżeństwa
validation of a prerequisite for court proceedings: konwalidacja przesłanki procesowej

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

atestacja

legalizacja

walidacja

zatwierdzenie