Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse interwencyjne utrzymywanie cen minimalnych, kontrolowanie cen, waloryzacja, waloryzowanie;

Wordnet angielsko-polski

waloryzacja
synonim: valorization