Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Vancouver

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If we can change the dynamic, by first of all creating cities that are denser and more livable ... Here, for example, is Vancouver, which if you haven't been there, you ought to go for a visit.
Jeśli zmienimy tą dynamikę, najpierw stwarzając gęściej zaludnione, bardziej przyjazne miasta...

TED

Just drop me off, and then you can head on to Vancouver.
Poprostu podrzucisz mnie i wtedy będziesz mógł jechać do Vancouver.

The director is in Vancouver, we're going to put you on tape.
Reżyser jest w Vancouver, jesteśmy tutaj, aby cię nagrać. W porządku?

I want to spend the remaining 21 days in Vancouver.
Chcę spędzić te 21 dni, które mi pozostały w Vancouver.

And from there he was taking a private plane to Vancouver.
I stamtąd miał wziąć prywatny samolot do Vancouver.

I thought you had to move on to Vancouver?
Myślałem, że musisz ruszać do Vancouver?

Tenoch and his parents moved to Vancouver for eight months.
Tenoch i jego rodzice przeprowadzili się na 8 miesięcy do Vancouver.

Actually, I've been living in Vancouver for the past year.
Właściwie to mieszkałem w Vancouver przez ostatni rok.

Is it true when Dad comes back he'll take us to Vancouver?
Czy to prawda, że jak Tatuś wróci... zabierze Nas do Vancouver?

How many boats do you think are moored in Vancouver?
Jak myślisz, ile łódek cumuje w Vancouver?

Right here in Vancouver I'm going to get a lover.
Masz rację, tutaj w Vancouver, zamierzam zostać kochankiem.

I've got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver.
Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do Vancouver

We've got half the Vancouver on this one.
Połowa policji w Vancouver pracuje nad tym.

My girlfriend lives in Vancouver, and I've got a week's vacation.
Moja dziewczyna mieszka w Vancouver i mam tydzień wakacji.

I was consulting on a case in Vancouver, so Peter invited me.
Pomagałam w śledztwie w Vancouver, więc Peter mnie zaprosił.

I had to return to Vancouver that very morning but I changed my mind.
Miałam wrócić do Vancouver tego ranka... ...ale zmieniłam zdanie.

This is a friend of mine in Vancouver.
To mój przyjaciel w Vancouver. Zadzwoń.

The Vancouver detective says she's out of town.
Detektyw z Vancouver powiedział, że wyjechała z miasta.

Well, my 7:40 flight to Vancouver was canceled.
Mój lot 7:40 do Vancouver zastał odwołany.

Jee, if you drive this to Vancouver, it will take eight hours , tops!
Rany, jeśli zamierzasz tak jechać do Vancouver, Zajmie to osiem godzin, najwyżej!

Now he is here, in Vancouver.
Jest tutaj, w Vancouver.

Who wants to go to Vancouver?
Kto chce jechać do Vancouver?

I need to get to Vancouver.
Musimy dostać się do Vancouver.

Came into Vancouver across the border.
Jadą do Vancouver przez granicę Kolumbii Brytyjskiej.

There's this place in Vancouver on a lake... this cottage.
Jest pewne miejsce w Vancouver, domek nad jeziorem.

Now we gotta figure out how we gonna get to Vancouver.
Musimy wymyślić jak się dostać do Vancouver.

I did three years in Vancouver.
Spędziłem trzy lata w Vancouver.

She just came down from vancouver.
Właśnie przyjechała z Vancouver.

I was thinking Seattle or maybe Vancouver.
Myślałem o Seattle lub może Vancouver.

A sister lives in Vancouver.
Siostra mieszkająca Vancouver.

Actually, Vancouver is pretty awesome, man.
I faktycznie chlopie, Vancouver jest niesamowity.

Vancouver bomb squad is on its way,
Ekipa od bomb z Vancouver jest w drodze,

Ladies and gentlemen, welcome to Vancouver.
Panie i panowie, witamy w Vancouver!

This storm is nothing. I'm from Vancouver.
Dla mnie to nic, bo jestem z Vancouver.

Call the mayor of Vancouver.
Dzwoniłem do Vancouver.

So Diana Skouris was definitely a passenger on your flight to Vancouver yesterday?
Więc Diana Skouris była pasażerem wczorajszego lotu do Vancouver?

So, how was Vancouver?
Więc, jak było w Vancouver?

We'il get a ferry to Vancouver.
Złapiemy prom do Vancouver.

We're going to Vancouver, okay.
Jedziemy do Vancouver,

Suspect is female. vancouver Library.
Podejrzana kobieta. Biblioteka.

A first-class ticket to Vancouver Island.
Bilet pierwszej klasy na wyspę Vancouver.

Flying to Vancouver?
Lecisz do Vancouver?.

I'm going back to Vancouver
Wracam do Vancouver

Final boarding call for Vancouver passengers... ...departing from track two.
ostatnie wezwanie dla podróżujących do Vancouver ... ...odjeżdżających z peronu 2.

One Vancouver address on your Rolodex - Tamra Caffrey.
Jedyny adres w Vancouver w twoim notesie - Tamra Caffrey.

It's from Vancouver Secondary School.
Był z Vancouver.

I'm going to Vancouver with these guys... ...so bug off.
Jadę z tymi kolesiami do Vancouver, więc spieprzaj!

Michelle, Toby, I'm sending you to Vancouver.
Michelle, Toby, wysyłam was do Vancouver.

In his statement, President Medvedev returned to the notion of a common area of security stretching from Vancouver to Vladivostok.
Prezydent Miedwiediew w swoim przemówieniu wrócił do koncepcji wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa od Vancouver do Władywostoku.

The members of the OSCE are also very varied, including countries that stretch from Vancouver to Vladivostok.
OBWE zrzesza różnych członków, w tym państwa leżące na przestrzeni od Vancouver do Władywostoku.

Did you know Vancouver produces more Playmates... ...than any other city in the world?
Wiedziałeś, że Vancouver produkuje więcej dziewczyn na rozkładówki... ...niż jakiekolwiek inne miasto?