Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria wanilina;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wanilina (chem.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wanilina

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wanilina f

Wordnet angielsko-polski

(a crystalline compound found in vanilla beans and some balsam resins
used in perfumes and flavorings)
wanilina