Słownik audio-video Montevideo

przegląd materiałów z czarnymi segmentami mię-dzy zmontowanymi ujęciami