Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) rektor; prorektor; prawniczy wiceprzewodniczący sądu praw słuszności;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) Victoria Cross Krzyż Wiktorii (za odwagę na polu bitwy)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Krzyż Wiktorii

Słownik audio-video Montevideo

dawny typ jednorolkowej kasety wideo

kaseta wideo, wideokaseta, kaseta wizyjna dwurolkowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And you have to have -- you can't do a VC pitch without giving me your financials.
Nie możesz zrobić prezentacji dla inwestora nie mówiąc o finansach.

TED

So this program has split into an NGO foundation, a Fab Foundation to support the scaling, a micro VC fund.
Ten program podzielił się na fundację NGO, Fab Fundację by wspierać skalowanie, mikro-fundusz VC.

TED

Overall, of all the things that you have to do, what is the single most important thing the VC is going to be investing in?
w co tak naprawdę będzie inwestował?

TED