Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) magnetowid, wideo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) video cassette recorder magnetowid, wideo

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
visi'Ar(też video casette recorder) n Magnetowid
wideo Eighty percent of Japanese households already own a VCR (Osiemdziesiąt procent japońskich rodzin posiada już magnetowid) - Business Week (1991) Crackheads be sellin' TVs and VCRs for forty bucks (Ćpuny sprzedajom telewizory i widea po czterdzieści baksów) - Coolio (1995) A neighbor said a VCR and television had been taken (Jeden sąsiad powiedział, że skradziono magnetowid i telewizor) - Las Vegas Sun (1996)

Słownik audio-video Montevideo

magnetowid kasetowy
przestarzały system magnetowidowy, szpulowy [VCR]

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You can see around 2001 it finally out-sold the VCR.
Można to zauważyć około 2001 - DVD zupełnie pokonało kasetę wideo.

TED

I'm sorry I ruined your lives And crammed 11 cookies into the vcr.
Przepraszam, że zrujnowałem ci życie i wepchnąłem 11 ciasteczek do video.