Słownik audio-video Montevideo

efekt trójwymiarowego obrazu powstały dzięki okularom z filtrami polaryzacyjnymi