Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj skierowany
naprowadzany
wektorowy
~ attack przechwy-cenie naprowadzane
~ thrust ciąg wektorowy (ukierunkowany)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ruchomy