Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia Weda;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. wiedza