Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) religia wedyjski;

(Noun) lingwistyka wedyjski, wedycki;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. wedyjski

Słownik religii angielsko-polski

wedyjski adj