Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia wedyzm;

Słownik religii angielsko-polski

wedyzm m