Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria warzywa, jarzynka, warzywka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) vegetables (pot.) ~jarzyny, warzywa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

warzywa, jarzyny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

warzywka

jarzynka

Wordnet angielsko-polski

(edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant)
warzywo, jarzyna
synonim: vegetable
synonim: veggie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

warzywo

wegetować, żyć z dnia na dzień, żyć od pierwszego do pierwszego, żyć od wypłaty do wypłaty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
Oczywiście odkryjemy, że ci którzy jedzą warzywa z oliwą mają mniej zmarszczek.

TED

The program has been great, weekday veg.
Znakomity system: jarskie dni robocze.

TED

It's called weekday veg.
Nazwa nie pozostawia wątpliwości.

TED

But that's because people who eat fruit and veg and olive oil, they're freaks, they're not normal, they're like you; they come to events like this.
Ale dzieje się tak, ponieważ ludzie jedzący takie rzeczy to oszołomy, nienormalni, tacy jak wy. ~~~ Chodzą na podobne wykłady.

TED

So, please ask yourselves, for your health, for your pocketbook, for the environment, for the animals: What's stopping you from giving weekday veg a shot?
Proszę, zadajcie sobie pytanie, dla waszego zdrowia, dla waszego portfela, dla środowiska, dla zwierząt: "Czemu nie zostać jaroszem w dni robocze?"

TED

You just lie back and veg, as you young people say.
Leż sobie i wyluzuj się, jak to mówią młodzi ludzie.

You're gonna sit here and veg out all day?
Zamierzasz tutaj siedzieć i wegetować cały dzień?

So, this is the row of mixed veg. Oh, nicely, nicely.
Więc, to jest rząd ze zróżnicowanych jarzyn. o, ładnie, ładnie.