Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wegański;
turn vegan - przejść na weganizm;

(Noun) weganin/weganka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wegetarianin
wegetariański

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wegański

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n weganin (osoba, która nie jada (i nie używa) żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego)

Wordnet angielsko-polski

(a strict vegetarian
someone who eats no animal or dairy products at all)
weganin

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The locavores, the organivores, the vegetarians, the vegans, the gourmets and those of us who are just plain interested in good food.
Loklanożercy, organicznożercy, wegetarianie, weganie, specjaliści od jedzenia i ci, którzy są po prostu zainteresowani dobrym jedzeniem.

TED

Is this a bad time to tell you that I'm a vegan?
Czy to zły czas na to, by powiedzieć ci, że teraz jestem weganką?

Every vegan saves at least 90 individual lives each year.
Każdy weganin ratuje przynajmniej 90 istnień każdego roku.

I know a really good vegan pizza parlor on 97th street.
Bo ja zajebiście. Znam dobrą pizzerię wegańską na 97th Street.

Are you folks familiar with the raw food vegan movement?
Jesteście obeznani z wegańskim surowym jedzeniem?

Because you're a vegan, which I remember because we know each other so well.
Ponieważ jesteś weganką, O czym pamiętałem, bo znamy siebie bardzo dobrze.

I haven't prepared Ethan's vegan lunch for school tomorrow yet.
Nie przygotowałam Ethanowi wegańskiego lunchu na jutro.

Since when do we eat in a vegan joint?
Od kiedy jemy w wegańskich knajpkach?

Even if she is a vegan, and he eats cheeseburgers.
Nawet jeśli jest weganką, a on je cheesburgery.

Enjoy. I feel a little guilty loving steak so much and you're a vegan.
Mam małe wyrzuty, że uwielbiam befsztyki, a ty jesteś weganinem.

Remember that time you tried to be a vegan
Pamiętam gdy próbowałaś być weganką... Jak długo?

Does that mean i can't be a vegan?
To znaczy że nie mogę być weganinem?

That guy on the left, he's a vegan.
Ten gość po lewej, jest dobry.

I am an organic vegan, and my carbon footprint is miniscule.
Jestem weganką, a mój ślad węglowy jest znikomy.

She makes a darn fine vegan Yankee pot roast.
Ona robi bardzo dobre wegańskie mięso duszone Yankee.

I made some kind, vegan grilled cheese sandwiches.
Zrobiłem wegańskie kanapki z grillowanym serem.

And what is a vegan, again?
A co to jest weganin, jeszcze raz?

And as you can see, we have lots of gluten-free, vegan and vegetarian options.
I jak pani widzi, mamy duży wybór dań bezglutenowych, wegańskich i wegetariańskich.

What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
powiesz na indyka nadziewanego tofu i żurawinami?

I've been talking to Deanna about it 'cause she's, like, a vegan...
Rozmawiałem o tym z Deanna, jest jak wegetarianka...

Hey, you guys like Thai vegan?
Hej, lubicie tajskie wegańskie jedzenie?

How Iong have you been vegan?
Od jak dawna jesteś weganinem?

It's like a vegan horror movie.
To taki wegański odpowiednik horroru.

Did you learn that at Vegan Academy?
Uczą tego na studiach wegańskich?

Yeah, and your aunt's awful vegan smoothies.
I paskudne koktajle wegańskie twojej ciotki.

I'm a vegan. Fish feel pain.
Jestem wegetarianinem, ryby czują ból.

Zen palate. ah, are you a vegetarian? vegan.
W Zen Palate. - Jesteś wegetarianką? - Weganką.

With Paul McCartney, who was a vegan.
Z Paulem McCartneyem, który był weganinem.

He's a vegan, god bless him.
Jest weganinem, Pobłogosław go Boże.

Vegan places aren't real, right?
Miejsca nie są wegańskie prawdziwe, prawda?

Then some purple kale, Uncle Eddie's vegan cookies.
Fioletowy jarmuż. Wegańskie ciasteczka.

Megan, this rima with vegan.
Megan... rymuje się z wegan.

You're selfless, you're pure, you're vegan.
Jesteś bezinteresowna, czysta... Jesteś weganką.

it's a recipe for vegan s'mores.
To recepta na jakieś wegańskie żarcie.