Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) biologia wegetować, rosnąć; wegetować, przesiadywać; pokrywać się naroślami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi (lit, fig) wegetować
(fig) rosnąć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wegetować, rosnąć

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi wegetować
rosnąć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROSNĄĆ (O ROŚLINIE)

WEGETOWAĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rosnąć

urosnąć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The slope which is coming, which we call a Red Edge, is a detection of vegetated area.
Ten spadek, tzw. "czerwona krawędź", oznacza, że to obszar roślinności.

TED

Hundreds of Pakistani Christians vegetate in prison for years without access to any legal process.
Setki pakistańskich chrześcijan latami wegetują w więzieniach, bez możliwości procesu sądowego.

statmt.org

As a result of continuing battles, supplies of food to the camps are interrupted, and refugees are left to vegetate in terrible conditions.
Z uwagi na wciąż toczące się walki, dostawy żywności do obozów są utrudnione, a uchodźcy wegetują w straszliwych warunkach.

statmt.org

Will the professor vegetate with them before or after his break?
Powegetuje pan profesor z nimi przed, czy po przerwie?

Hundreds of Pakistani Christians vegetate in prison for years without access to any legal process.
Setki pakistańskich chrześcijan latami wegetują w więzieniach, bez możliwości procesu sądowego.

As a result of continuing battles, supplies of food to the camps are interrupted, and refugees are left to vegetate in terrible conditions.
Z uwagi na wciąż toczące się walki, dostawy żywności do obozów są utrudnione, a uchodźcy wegetują w straszliwych warunkach.