Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) obsadzony warzywami;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obsadzony warzywami

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rosnący

urosły

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. porośnięty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The slope which is coming, which we call a Red Edge, is a detection of vegetated area.
Ten spadek, tzw. "czerwona krawędź", oznacza, że to obszar roślinności.

TED