Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ukrywać pod welonem woalką; osłaniać, zasłaniać, ukrywać;

(Noun) welon, woalka, woal; zasłona, kurtyna, woal; biologia błona; anatomia czepiec;
under the veil of friendship - pod maską/pozorem przyjaźni;
take the veil - religia wdziać welon;
veil of silence - zmowa milczenia;
the veil - religia szari’at, prawo islamu; śluby;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U woal, woalka, welon
kotara, zasłona
pozór
(fig): ~she took the ~wstąpiła do klasztoru
under a ~ of secrecy w sekrecie, tajemnicy.vt (lit, fig) zasłaniać
ukrywać: ~ed threat ukryta groźba.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

woalka, welon, zasłona, osłona, płaszczyk (przen.) , pozór
ukrywać, zasłaniać, okrywać, maskować, spuszczać (zasłonę)
take the ~ wstępować do klasztoru
draw a ~ over sth spuszczać zasłonę na coś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kwef

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s welon
zasłona
przen. maska
face ~ apaszka
vt zasłaniać
przen. ukrywać, maskować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WOAL

WOALKA

OSŁONA

ZASŁONA

PRZESŁONA

PRZESŁANIAĆ

ZASŁANIAĆ

PRZYSŁANIAĆ

KRYĆ

MASKOWAĆ

ZAWOALOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N welon
N zasłona
V zasłaniać welonem

Wordnet angielsko-polski


1. (the inner membrane of embryos in higher vertebrates (especially when covering the head at birth) )
czepek
synonim: caul
synonim: embryonic membrane

2. (a vestment worn by a priest at High Mass in the Roman Catholic Church
a silk shawl)
welon: : synonim: humeral veil

3.
welon: :

Słownik internautów

welon

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

welon
zasłona
woalka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

maska

Słownik religii angielsko-polski

welon m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dosł.i przen. zasłona
~ of clouds - zasłona chmur
~ of darkness - zasłona ciemności
~ of mist - zamglenie
~ of secrecy - zasłona tajemnicy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Through my work, I've been trying to find ways to harness and unveil this.
W mojej pracy staram się znaleźć sposób na wykorzystanie i zwizualizowanie ich.

TED

It drew a veil over the immense social challenge created by this crisis.
Spuszczono zasłonę milczenia na ogromne wyzwanie społeczne związane z kryzysem.

statmt.org

your real sensual nature, veiled in those sexless vestments, was utterly your dominion.
twoja prawdziwa, zmysłowa natura spowita bezpłciową szatą, była pod twoim tylko panowaniem.

TED

And the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom.
I rozerwała się zasłona kościelna na dwoje, od wierzchu aż do dołu.

Jesus Army

And even if our gospel is veiled, it is veiled in them that perish:
Jeźli tedy zakryta jest Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną.

Jesus Army

Another of the young women, Musafa, 15, was dressed in a full veil that obscured everything except her eyes.

www.guardian.co.uk

Under the veil of anonymity that web-chat allows, women pour out the pain, and tragedies, that they have hitherto suffered in silence: some tell how they can't bear to be touched, let alone have sex, a year and more on from the birth.

www.guardian.co.uk

She said that although at the time of the attack, in February, the full Islamic veil was legal attire in France, the accused's actions would be reprehensible even now - a month after the ban on wearing face-covering veils in public became law.

www.guardian.co.uk

"Don't ask me to defend the veil because I won't," he says.

www.guardian.co.uk

The battle against the veil is a serious matter in the Muslim world.

www.guardian.co.uk

And it wasn't the person next to me in the veil.
I nie była to osoba w welonie obok.

And that will see the color your hair under the veil?
I tak nikt nie zobaczy twoich włosów pod tą chustą!

As the veil closed, did you look back at your father?
Gdy przejście się zamykało, czy spojrzałeś na swego ojca?

The woman had a veil, so I couldn't see her face.
Kobieta miała welon, więc nie widziałem jej twarzy.

Then she'd better buy a black one, with a veil.
Niech lepiej kupi czarny, z welonem.

Let us now draw a veil over all that and look to the future.
Nie owijajmy tego w bawełnę i popatrzmy w przyszłość.

Easy for you to say, you'd be wearing a veil.
Łatwo ci mówić, będziesz miała welon.

As the veil closed, they were never to look back at the spirit.
Gdy przejście się zamykało, nigdy nie mogły odwrócić się, by spojrzeć na ducha.

I was wearing a big white dress and a veil.
Byłam ubrana w piękną białą suknię i welon.

Look dad, my veil is short. I want more material.
Tato, spójrz, mój tren jest za krótki, potrzebuję więcej materiału.

How did your family react when you decided to take the veil?
Jak siostry rodzina zareagowała, gdy zdecydowała się siostra przywdziać welon?

She even looks like an angel with veil, you want to see that?
Nawet wygląda jak anioł w tym welonie, widzicie?

But later the veil returns - and you carry on living.
Ale później powraca, a ty żyjesz dalej.

A Muslim woman never takes off her veil in public under any circumstances.
Muzułmańska kobieta nigdy nie zdejmuje woalki publicznie pod żadnym pozorem.

I have so much pain your veil will be drenched.
Mam w sobie tyle bólu, że twój welon zostanie przemoczony łzami.

What would you say if Ebba came to work in a veil?
Co byś powiedział gdyby Ebba przyszła do pracy w hijab'ie?

It drew a veil over the immense social challenge created by this crisis.
Spuszczono zasłonę milczenia na ogromne wyzwanie społeczne związane z kryzysem.

Remove your veil of obstinacy, And look beyond the window.
Zdejmij zasłonę zawziętości, i wyjrzyj przez okno.

Time to say hello to an old friend, Veil.
Czas przywitać się ze starym znajomym, Veil.

But there'il be no shame any more and the veil comes off.
I nie będzie już wstydu, zasłona opadnie.

Bertha Veil is giving you your very own one-man show.
Bertha Veil daje ci twój własny jednoosobowy pokaz.

Maybe we'll both get what we want eh, Veil?
Może obaj dostaliśmy co chcieliśmy co, Veil?

The fascination of beauty is always the veil which covers up a nightmare.
Fascynacja pięknem jest zawsze woalką, która przesłania koszmar.

An insidious veil is clouding our vision, and we cannot even see it.
Nie dostrzegamy nawet, jak zdradliwy welon zakrywa nasze oczy.

Blue veil means you're a postulant, haven't taken your vows yet.
Niebieski welon oznacza, że jesteś postulantką, jeszcze nie złożyłaś ślubów.

Shout it loudly enough, Veil, someone might believe you.
Wykrzycz to, Veil może ktoś ci uwierzy. Ale nie ja!

The wimple and veil will protect you from everything.
Kwef i welon będzie cię chronić od wszystkiego.

Don't veil yourself he is an old man.
Nie zasłaniajcie się. To stary mężczyzna.

That's because you were born with a veil, sweetie.
To dlatego, że urodziłaś się spowita woalem, kochanie.

It is a veil, to cover you To cover you up!
To zasłona, żeby cię chronić, żeby cię ukryć!

Perhaps a flower or a bit of veil.
Jakiś kwiat albo woalka.

You might at least have lifted my veil!
Mógłbyś chociaż podnieść moją woalkę!

Death is only a veil that shadows life.
Śmierć jest tylko zasłoną dla życia w cieniu.

Gentlemen, let's say we kick things off at the Seventh Veil.
Panowie, mówmy, że wykopiemy rzeczy przy siódmej Zasłonie.

They're gonna need an extra- large veil for somebody's head.
Będą potrzebowali welonu w ekstra dużym rozmiarze na czyjąś głowe.

Let not that veil slip from your shoulders.
Nie pozwól szalowi zsunąć się z twoich ramion.

Look, no one needs to die here, Veil.
Słuchaj, Veil. Nikt nie musi dziś umierać.

Come on, help me with the veil.
Dalej, pomóż mi z tym welonem.

I've just got to the black veil.
Doszłam do czarnej zasłony. -Czarna zasłona!

There is a veil over his eyes, Deacon, and a darkness in his soul.
Jego oczy skrywa zasłona, diakonie, a w jego duszy spoczywa ciemność.

Krystal French operates under a heavy veil of security.
Krystal French działa pod ścisłą ochroną.

Yes, but you'll have to wear a veil.
Tak, ale będziesz musieć mieć na sobie zasłonę.

Maybe it's demon invisible ink -- Only see it in the veil.
Może to niewidoczny, demoniczny atrament... widzialny tylko pod zasłoną życia.

With his own needle did we pierce his unholy veil.
Jego własną igłą przebiliśmy jego świątobliwe ciało.

Leave this veil behind for some days.
Zostaw tą zasłonę na kilka dni.

On route to Veil Nebula for destruction of unstable planet.
W drodze do mgławicy Veil w celu zniszczenia niestabilnej planety.

Lift the veil of darkness that obscures his path.
Unieś zasłonę ciemności która przesłania jego ścieżkę.

Mr. Veil, I heard what you said up there.
Panie Veil, słyszałem co pan tam powiedział.

Veil your face Don't talk to strangers.
Zasłania twój twarz nie mówi do obcych człowiek.

Why should I wear a veil If the scarf drops, so let it
Dlaczego powinnam nosić woalkę Jeśli szal opadł, niech tak będzie