Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) ukryty pod/zasłonięty welonem/woalką; zawoalowany, zamaskowany, noszący woalkę;
thinly veiled - słabo skrywany;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zawoalowany, zamaskowany, noszący woalkę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skryty

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj fig. zawoalowany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ukryty

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. zakryty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

your real sensual nature, veiled in those sexless vestments, was utterly your dominion.
twoja prawdziwa, zmysłowa natura spowita bezpłciową szatą, była pod twoim tylko panowaniem.

TED

And even if our gospel is veiled, it is veiled in them that perish:
Jeźli tedy zakryta jest Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną.

Jesus Army

NA: As you know, the image of a lot of Yemeni women is a lot of black and covered, veiled women.
NA: Jak wiesz, dużo czerni charakteryzuje wiele Jemeńskich kobiet i zakryte chustą twarze.

TED

The veiled advertising of medicines is unacceptable.
Zakamuflowane reklamy produktów leczniczych są nie do przyjęcia.

statmt.org

(Laughter) In Yemen, most women are veiled and they are sitting behind doors and not very much part of the public life.
(Śmiech) W Jemenie, większość kobiet ma zakrytą twarz, siedzi za drzwiami i nie bardzo udziela się w życiu publicznym.

TED

Best known for the arresting black-and-white photographs in her Women of Allah series (pictures of armed, veiled women, their bodies inscribed with Farsi poetry), the film is based on the magical realist novel by feminist author and former political prisoner Shahrnush Parsipur.

www.guardian.co.uk

"The purists have spent a generation making the free market case for abolishing the licence fee," he added, in a thinly veiled reference to the Murdochs.

www.guardian.co.uk

Since the 1960s, American conservatism's national electoral strategy has hinged, in no small part, on leveraging white southerners from Democrats with scarcely veiled racial messages.

www.guardian.co.uk

But they remain in the government, and Berlusconi today sent a veiled warning that, if they tried to leave, he would resign.

www.guardian.co.uk

You have uncovered the veiled schemes of two old women.
Odkryłaś zawoalowane intrygi dwóch starych kobiet.

If the truth be told, a number of European leaders knew that their countries would reject this thinly veiled constitution.
Wielu europejskich liderów wie, że gdyby powiedziano prawdę, ich kraje odrzuciłyby tę cienko przysłoniętą konstytucję.

Really it was just a veiled threat.
To była zawoalowana groźba.

Only high walls, barbed wire and veiled women.
Wysokie mury, drut kolczasty i zawoalowane kobiety.

The veiled advertising of medicines is unacceptable.
Zakamuflowane reklamy produktów leczniczych są nie do przyjęcia.

The future is veiled in darkness.
To przyszłość ukryta w ciemności

No more veiled, ironic insults masquerading as conversation.
Koniec z tajemnicami i ironicznymi zniewagami maskującymi rozmowę.

The veiled detective and her fatuous accomplice.
Zawoalowana detektyw i jej głupiutka wspólniczka.

I received a veiled rebuke from the government at the time because I was told that clear-cut and explicit positions could not be taken for reasons of realpolitik.
Otrzymałem zawoalowane upomnienie od rządu w tym czasie, ponieważ powiedziano mi, że jasne i wyraźne stanowiska nie mogą być podejmowane z powodu realpolitik.

Commissioner, ladies and gentlemen, when a volcano erupted in Iceland in the 18th century, the country was veiled in a cloud of ash, and in Europe crops failed for the next three years.
Panie komisarzu, panie i panowie! Gdy na Islandii wybuchł wulkan w XVIII w., kraj ten pokryła chmura pyłu, a w Europie zbiory zbóż były nieudane przez kolejne trzy lata.