Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odpowietrzanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przewietrzanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przewietrzanie; fiz. odpowietrzanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She cools his domain with Spring air, venting heat up to the surface, creating summer.
Ochładza jego obszar wiosennym powietrzem, wysusza powierzchnie tworząc lato.

TED

On Monday week, 19 April, the national Tea Party protests will be held across America, venting anger at the Federal government.

www.guardian.co.uk

This is some kind of a venting system.
A to jakiś system wentylacyjny.

Why are you venting your anger on him?
Czemu się na nim wyżywasz?!

Houston, we are venting something out into space.
Houston, wydalamy coś w przestrzeń.

Hot gas is venting from the planet's interior.
Z wnętrza wydostają się gorące gazy.

The batteries, they were melting down and venting.
Cała rzecztopniał. baterie, oni topniał i dawał upust.

The compartment is venting air into space.
Z przedziału uchodzi powietrze w przestrzeń.

Venting his lungs for two days.
Krwawił z płuc przez dwa dni...

Predator detects subterranean venting either side of this entrance.
Predator wykrył podziemne pomieszczenia po tej stronie wejścia.

It may well have hydrothermal venting.
Równie dobrze może też mieć hydrotermiczne ujścia.