Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) strona odwrotna, tył, verso, strona/stronica parzysta; rewers, odwrotna strona;
on the verso - na odwrocie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U odwrotna (lewa) strona
on the ~ na odwrocie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odwrotna (lewa) strona, parzysta stronica książki
on the ~ na odwrocie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

strona parzysta, rewers, druga strona (kartki)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

strona lewa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEWA STRONA KSIĄŻKI MEDALU MONETY

Wordnet angielsko-polski


1. (left-hand page)
verso


2. (the side of a coin or medal that does not bear the principal design)
rewers: : synonim: reverse

Słownik techniczny angielsko-polski

stronica parzysta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

VT Verso Housing HPV42K1A000 Support
The document has moved here.

Axis