Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka vibrato;

Wordnet angielsko-polski

( (music) a pulsating effect in an instrumental or vocal tone produced by slight and rapid variations in pitch)
wibracja, vibrato, wibrato