Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) gatunkowy, szlachetny, dobry; klasyczny; podstarzały;

(Noun) rocznik; winobranie, sezon winobrania, sezon; epoka, okres;
of edwardian vintage - z epoki edwardiańskiej;
depression-vintage furniture - meble z okresu kryzysu;
vintage wine - wino z dobrego rocznika;
vintage year (for sth) - dobry rok;
vintage 1998 - rocznik 1998;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(grape harvest) winobranie
rocznik: the 1930 ~ rocznik 1930
this is a good ~to jest dobry rocznik
~ wine wino dobrego rocznika.
2.
(fig): of the same ~ z tego samego roku

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

winobranie, wino dobrego rocznika, coś z najlepszego okresu/roku

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n okres winobrania
rocznik wina
vintage wine - wino z dobrego rocznika

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROCZNIK WINA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj z najlepszego okresu (wino, samochód)
N Comp wino z dobrego rocznika

Wordnet angielsko-polski

(a season's yield of wine from a vineyard)
vintage

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dobry

rocznik

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's not considered vintage -- she just likes certain music to sound a certain way.
Nie robi tego dla szpanu -- po prostu lubi gdy konkretna muzyka brzmi w konkretny sposób.

TED

And 1947 was a legendary vintage, especially in the right bank of Bordeaux.
1947 był legendarnym rocznikiem, zwłaszcza w prawej części Bordeaux.

TED

She goes to this vintage store in Paris with a friend of hers.
Wchodzi do dobrego, paryskiego sklepu, z przyjaciółką.

TED

And it was going to be a double vertical -- it was going to be 30 vintages of Cheval Blanc, and 30 vintages of Yquem.
Miał to być pojedynek. ~~~ 30 roczników Cheval Blanc i 30 roczników Yquem.

TED

And just together, that vintage and that chateau took on this aura that eventually kind of gave it this cultish following.
Ten rocznik i ten zamek nabrały tej aury tajemniczości, która sprawiła, że wino to stało się kultowe.

TED

Ostensibly, it's about a couple who buy furniture on the cheap from relatives of the recently deceased and sell it on in their trendy vintage shop, but really it's about growing up and learning to make the best of your lot.

www.guardian.co.uk

29 ART John StezakerFirst full-scale show of this British collagist who works with movie stills, vintage postcards, celebrity portraits and magazine illustrations to give a new and haunting context to old images.

www.guardian.co.uk

From 2006 to 2010, the pieces of the Stratos project were put together: a team of ex-Nasa scientists were assembled to do the hard planning; a documentary crew was invited to film preparations; and Luke Atkins was roped in as an extra to hurl his body around at the California HQ when Baumgartner was at home in Austria, riding around on his collection of vintage motorbikes.

www.guardian.co.uk

It's very old and I'm not sure where it's from, but I like vintage clothes, all worn in, comfy and cheap.

www.guardian.co.uk

Let me guess, you're here for some vintage campaign materials?
Niech zgadnę, jesteś tu po materiały do kampanii z dobrego rocznika.

And since then, only the very best of vintage has been added to that.
Od tego czasu dodawano do tego tylko najlepsze roczniki.

Well, he sold me a couple of his rings and a vintage guitar.
Sprzedał mi kilka jego pierścionków oraz starą gitarę.

It's one of our finest bottles. A very good vintage.
To jedna z naszych najlepszych butelek. O

Maybe that means this year's harvest will be the vineyard's best vintage ever.
Może to znaczy, że tegoroczne zbiory będą najlepszym winobraniem dla winnicy.

I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir.
Mówiłem o oryginalnym roczniku, na którym sherry się opiera.

A good wine's value is measured by its vintage.
Dobre wino to wartość mierzona jest jego rocznika.

Yeah, and vintage is my middle name, but.. I gotta get to class.
Yeah, vintage to moje drugie imię, ale... muszę iść na lekcje.

This is a rare vintage from an obscure village in Bordeaux.
To jest rzadki rocznik z z ciemnej wioski w Bordeaux.

I think this is my favourite vintage yet.
Myślę, że jak dotąd to mój ulubiony rocznik.

Oh, but if you guys wear it, it's vintage.
Ale jeśli ubierze to ktoś inny, wtedy jest vintage.

Grandpa, when did you get the vintage car?
Dziadku, kiedy kupiłeś ten zabytkowy samochód?

Some people are into art or wines, you know. I'm into vintage syrups.
Trochę ludzi jest do sztuki lub win, wiesz. którymi jestem do syropów szlachetnego wina.

A fine vintage, as I was saying.
Jak mówiłem, dobry rocznik.

Quick, bring two glasses and some vintage wine.
Szybko, przynieś dwa kieliszki i dobrego wina.

It's a rare vintage from before the occupation.
To rzadki rocznik, jeszcze sprzed okupacji.

This one over here contains thousands of vintage Red Sox baseball cards.
W tym wypadku, to... Tysiące baseball... Red Sox kart.

You know, with his ski lodge in Aspen and his collection of vintage cars.
Z domkiem w Aspen i kolekcją zabytkowych samochodów.

So I wasn't there for something vintage.
No więc nie przyszedłem tam po szlachetne winko.

New floors, new paint, our vintage Italian analyze that poster.
Nowe podlogi ,malowanie, nasz zabytkowy plakat analyze that.

This is a vintage flat track racing bike.
To jest klasyczny motor wyścigowy.

That's a rare vintage in this town.
To rzadki rocznik w tym mieście.

Maybe 2003 is a better vintage.
Może 2003 to lepszy rocznik.

This baby's got character, Korean war vintage.
To cacko ma renomę. Wygrało wojnę w Korei.

Zinfandel. That's a good vintage. Uh, this has all been a really big misunderstanding.
Zinfandel. Dobry rocznik. Ech, to naprawdę wielkie nieporozumienie.

A good month for the vintage.
Dobry miesiąc na winobranie.

What? Own a vintage home, play golf at Augusta, - have kids.
Mieć własną winnicę, grać w golfa w Augusta, mieć dzieci.

Not all vintage should come back.
Nie wszystko z tej mody powinno wracać.

Must be a real vintage year.
To musiał być prawdziwy rok winobrania...

Sometimes, it's a gift... bottle of vintage wine, let's say, from a relative.
Czasem znajdujesz prezent... butelka starego wina, powiedzmy, od krewnego.

Well, when we're married we'il collect vintage cars.
Kiedy się pobierzemy, będziemy kolekcjonować klasyczne samochody.

They charged my Visa for a vintage Barbie doll.
Zapłacili moja Visą za klasyczną lalkę Barbie.

Malkothian spirits-- an extremely rare vintage. The only bottle known to exist.
Malkotański trunek, niezwykle rzadki rocznik, jedyna istniejąca butelka.

No, this is just vintage Rachel.
To po prostu ty Rachel.

Bass industries has expanded into vintage entertainment.
Bass Industries poszerzyło się o klasyczną rozrywkę.

Tom used vintage lace from Paris.
Tom użył klasycznych koronek z Paryża.

Is it a vintage look?
To jest spojrzenie winobrania?

But this one's special vintage.
Ale tego szczególnie.

You're nobody without an Abercrombie & Fitch vintage tee.
Jesteś nikim bez herbatki Abercrombie & Fitch.

Vintage as in old and used
Vintage znaczy 'stare' i 'zużyte'.

I want an Aston Martin, or one of those vintage convertible Mercedes.
Chcę Aston Martina lub jednego z tych klasycznych Mercedesów z rozkładanym dachem.

These overalls are vintage 1994.
To klasyczne ogrodniczki z 1994.

You like old things- vintage clothes, vintage cars.
Lubi pan stare rzeczy, klasyczne ubrania, klasyczne samochody.

We have vintage amber wine here
Mam tu wyborne wino bursztynowe

They're almost all vintage '43.
Prawie wszystkie są z rocznika '43.

This is vintage.
To jest z najlepszego okresu.

Our own vintage.
Nasze własne winobranie.

Nothing wows like vintage Madonna.
Nie ma jak klasyczna Madonna.