Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka szpinet, wirginał;

(Adjective) dziewiczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj dziewiczy, panieński
(fig) świeży, czysty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

panieński, dziewiczy, czysty, wirginał (dawny instrument muzyczny)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

niewinny, czysty, dziewiczy, wirginał (instrument muzyczny)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dziewiczy adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIEWICZY

CZYSTY

Wordnet angielsko-polski

(a legless rectangular harpsichord
played (usually by women) in the 16th and 17th centuries)
wirginał
synonim: pair of virginals

(untouched or undefiled
"nor is there anything more virginal than the shimmer of young foliage"- L.P.Smith)
dziewiczy, nieskażony, nietknięty

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. dziewiczy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

panieński

wirginał

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Hymenoplasty is a surgical procedure which restores the virginal state, allowing her to adhere to certain cultural expectations regarding virginity and marriage.
Hymenoplastia to zabieg chirurgiczny przywracający stan dziewictwa pozwalający jej spełnić pewne kulturowe oczekiwania związane z dziewictwem i małżeństwem.

TED

As the final whistle blows on the third Eclipse movie, after more than two hours, with still nothing on the scoreboard, virginal high-school teen Bella Swan is starting to make Doris Day look like the nympho from hell.

www.guardian.co.uk

Virginal girl, pure and sweet, trapped in the body of a swan.
Niewinna dziewczyna, czysta i urocza, uwięziona w ciele łabędzia.

Van Meegeren says, I look like the lady standing at a virginal.
Van Meegeren twierdzi, że wyglądam jak Kobieta stojąca przy klawesynie.

Your taste is too virginal for me.
Twój gust jest zbyt dziewiczy dla mnie.

Shannon would grow up beautiful, talented and virginal.
Shannon wyrośnie na piękną, utalentowaną dziewicę.

A virginal heartbeat has its own juvenile logic
Dziewicze bicie serca kieruje się swą własną logiką

She was arousing in that virginal MaryAnn, not Ginger sort of way.
Była taką dziewiczą MaryAnn, a nie z rodzaju tych łatwych dziwek.

Well, they're not innocent... and they're certainly not virginal
Nie są niewinni... I na pewno nie są dziewiczy.

Virginal bride, or... -...slut in white? Ha, ha.
Czysta panna młoda, czy... ...zdzira na biało?