Wordnet polsko-angielski

Vis, WiS, Radom
synonim: wis

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

prep vis ŕ vis
opposite