Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

Zachodni, Śródmiejski; toaleta, ustęp, ubikacja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (abbr of water-closet) WC

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

~ skr. Wing Commander

Słownik audio-video Montevideo

toaleta

Słownik skrótów

pol. 'ustęp', eng. water closet