Nowoczesny słownik angielsko-polski

samochód ciężarowy

kombi

wózek do zabawy

platforma

ciężarówka

wagon towarowy

furmanka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

waggon s wóz, platforma

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'w{g@nn
1. Wóz lub wagon (np. cyrkowy lub cygański) The wagon was dark (W wozie było ciemno) - Xaviera Hollander (1987)
2. Stolik na kółkach He took the bottle from the wagon (Wziął butelkę ze stolika) - Student University of Tennessee (1999)
3. Samochód typu, , kombi" ; kombi Throw him in the wagon (Wrzućcie go do kombi) - Elmore Leonard (1988) We still got the wagon, right? (Ale cały czas mamy to kombi, tak?) - Crossing the Bridge [film] (1992)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FURA

WÓZ

PLATFORMA DO PRZEWOŻENIA

FURGON

Wordnet angielsko-polski


1. (any of various kinds of wheeled vehicles drawn by an animal or a tractor)
wóz
synonim: waggon

2. (a car that has a long body and rear door with space behind rear seat)
kombi, kombik, kombiak: : synonim: beach wagon
synonim: station wagon
synonim: estate car
synonim: beach waggon
synonim: station waggon
synonim: waggon

Słownik internautów

wagon
wóz

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

suka, buda (policyjna furgonetka)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wagon

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kolej. wagon
~, ammunition - wagon amunicyjny
~, cattle - wagon bydlęcy
~, coal - wagon węglowy
~, luggage - wagon bagażowy
~, rail - wagon kolejowy
~, reefer - wagon-chłodnia
~, supply - wagon dostawczy

Słownik częstych błędów

Rzeczownik wagon (lub waggon) oznacza przede wszystkim wóz, wózek, ale także przyczepę, np. My wagon was drawn by a horse (Mój wóz był ciągnięty przez konia). Gdy mamy na myśli wagon (kolejowy), używamy raczej (railway) carriage

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This government seems to want working people to feel swamped by "those on benefits", surrounded as if we're in a wagon train besieged by whooping Red Indians.

www.guardian.co.uk

The suit previously sold at auction for $120,000, in 2005 and is now given up by an anonymous collector of Lennon memorabilia, along with a 1972 green Chrysler station wagon once owned by Lennon and Ono.

www.guardian.co.uk

I hope our American readers - irritated by our use of, say, estate car for station wagon - feel the same about Dickens, the Beatles, Monty Python and The Office.

www.guardian.co.uk

Put a wagon with food outside and they'll leave you alone.
Wystawcie wóz z jedzeniem na dworzu a zostawią was w spokoju.

I've got to take the wagon in when I go.
Kiedy idę muszę wziąć wóz.

The others are waiting for me back at the wagon.
Reszta czeka na mnie przy wozie.

He wants you to send a white man with the wagon.
Chcę, byś wysłała białego mężczyznę z wozem.

We are not following this wagon, and that is final.
Nie będziemy szły za tym wozem.

You won't go very fast with a wagon full of gold.
Szybko nie ujedziesz z wozem pełnym złota.

But it usually takes a station wagon or a bush to stop me.
Ale zazwyczaj potrzeba kombi albo krzaka żebym się zatrzymał.

If Button lives through morning, you take him in the wagon and move on.
Jeśli Button dożyje do rana, zabierzesz go w wozie i wyruszysz.

Or are you just waiting to fall off the wagon onto more familiar ground?
Lub tylko czekasz spaść przewóz furgonem na bardziej znajomą ziemię?

They're travelling on a wagon and we happened to see one outside your house.
Podróżują furmanką i tak się składa, że widzieliśmy jedną przed pana domem. Przykro mi.

That's the red wagon he got me for my birthday.
To jest czerwony wózek który kupił mi na urodziny.

It look like that welcome wagon ran over your face.
Wygląda na to, że wagon przejechał ci po twarzy.

Put the horses and wagon away. Dinner is in exactly one hour.
Zajmijcie się końmi i wozem. Obiad jest dokładnie za godzinę. Nie spóźnijcie się.

There are not so many places they can hide a wagon in this country.
W okolicy nie ma zbyt wiele miejsc, w których można by ukryć taki wóz.

Right, you lot, let's get it back in the wagon.
Wy tam, zabrać to z powrotem na wóz.

Borrow the wagon tomorrow and take the family for a trip.
Weź jutro wóz i zabierz rodzinę na wycieczkę.

They have him pulling a wagon up in l´il bet.
Na pewno ciągnie jakiś wóz, gdzieś w Kansas.

We could start out with a wagon or a rowboat.
Możemy zacząć od wozu lub zwykłej łodzi.

I've had a scout keeping track of the wagon for some time.
Jeden z moich zwiadowców śledzi go od jakiegoś czasu.

Charlie Bates has been on the wagon for three months.
Charlie Bates był na odwyku od 3 miesięcy.

The rest are on their way to your wagon.
Reszta jest w drodze do twojego wozu.

I thought I told you to stay with the wagon.
Sądziłem, że powiedziałem tobie byś pozostał przy wozie.

We get onto the wagon and we go with him.
Wsiadamy na wóz i jedziemy z nim.

Ha! Oh, you better have some nice treats for me in this tin wagon.
Lepiej, żebyś miał dla mnie jakieś niespodzianki w tej furze.

And where would my husband like this wagon sent?
I dokąd mój mąż chce, bym posłała ten wóz?

We had to move in to our station wagon.
Musieliśmy przeprowadzić się do naszego wagonu.

No way, it's serious crime to rob a patrol wagon.
Nie ma mowy, to poważne przestępstwo obrobić wóz patrolowy.

We'll wait and finish them at the food wagon.
Poczekamy na nich i wykończymy ich przy powozie z jedzeniem.

Sure did. Last week. A man in an old green station wagon.
Tak, w zeszłym tygodniu facet przyjechał starym, zielonym wozem.

You got me circling my wagon like a fly around shit.
Zmuszasz mnie bym krążył jak mucha wokół gówna.

Get your horse, go into town and get a wagon here.
Bierz konia, jedź do miasta i sprowadź wóz.

There's a legless man being pulled in a wagon by a dog.
Jakiś beznogi mężczyzna jest ciągnięty w wagonie przez psa.

That wagon train may not never get to you.
Konwój być może nigdy tutaj nie dotrze.

Let's get this wagon train on its way to Silverado.
Ustawmy ten wóz na drogę do Silverado.

The famous Sotnik was good enough to send his men and a wagon.
Zacny Sotnik był na tyle dobry, że wysłał ludzi i wóz.

You just left the wagon in the mud and amused yourself elsewhere.
Zostawiłeś wóz w błocie i zabawiałeś się w inny sposób!

Something happened while I was resting in the wagon.
Coś się ze mną stało, gdy odpoczywałem w wozie.

It must have been after the meat wagon got there with Wolowicz.
To musiało się stać tuż po tym jak dotarł wóz z Wolowiczem.

Tell the wagon boys they can have him, huh?
Powiedz tym z karetki, że mogą go jużzabrać.

I fixed you a spot over yonder under the wagon!
Przygotowałem dla pani miejsce, tam pod wozem.

Let's get the water and provisions into the wagon.
Załadujmy wodę i zapasy na wóz.

Yeah, and then you had to go and knock him off the wagon.
A wtedy ty się pojawiłeś i wyeliminowałeś go z gry.

Well, I can. Go to the wagon, take your medicine and wait for me.
Natychmiast wracaj do wozu, weź lekarstwa i czekaj na mój powrót.

Winter is coming, and there's no wagon train heading east till spring.
Idzie zima i żadne wozy nie wrócą na wschód przed nadejściem wiosny.

Mama came out of the wagon and said, not doing it right. ´´´
Mama wyszła z wozu i powiedziała: ´´Jeśli będziesz robić, o tak, pójdzie ci lepiej.´´

Two days in Vegas, you're already off the wagon.
Dwa dni w Vegas i jesteś za burtą.

Folks, put your bags right here in the wagon.
Ludzie, układajcie torby tu na wozie.

We fetched your wagon yesterday and brought it into the barn.
Przywieźliśmy wczoraj Twój wóz i wstawiliśmy go do stodoły.

We'll have to remove everything from the wagon to lighten it, eh?
Tak. Musimy zdjąć wszystko, żeby odciążyć wóz.

In your wagon and in that hole you call a jail.
Na twoim wozie i w tej dziurze, którą zwiesz więzieniem.