Słownik polsko-angielski

tech. rocker arm
~ koła (pojazdu) - wheel arm

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rocking lever

Słownik techniczny polsko-angielski

m rocker (arm), rocking lever, balance lever, equalizer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

rocker

rocker arm