Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika walkie-talkie, krótkofalówka, przenośny radiotelefon;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C krótkofalówka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przenośny radiotelefon

Nowoczesny słownik angielsko-polski

krótkofalówka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przenośne urządzenie nada-wczo-odbiorcze, walkie- -talkie
pot. krótkofalówka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADIOTELEFON PRZENOŚNY

Wordnet angielsko-polski

(small portable radio link (receiver and transmitter) )
krótkofalówka
synonim: walky-talky

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

łączn. radiowy aparat nadawczo-odbiorczy

Słownik techniczny angielsko-polski

aparatura radiokomunikacyjna przenośna, radiotelefon przenośny