Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) walkman;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C walkman

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kieszonkowy magnetofon ze słuchawkami (nazwa fabryczna)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

R n walkman

Słownik internautów

walkman

Słownik audio-video Montevideo

firmowa nazwa przenośnego magnetofonu kasetowego [Sony]

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.

TED

Let's both send postcards and see who gets the Walkman first
Będziemy oboje wysyłać kartki i zobaczymy, kto pierwszy dostanie walkmana.

I told you to take that Walkman home.
Powiedziałem ci, żebyś zabrała tego walkmena do domu!

Damn, what should we do with this walkman?
Cholera, co zrobimy z tym walkmanem?

Mom, I want to buy a walkman.
Mamo, chcę kupić walkmana.

What do ya mean, like a Walkman?
To znaczy coś, jak walkman?

I gave you a Walkman.
Dałem ci Walkmana.

Can I see that walkman?
Mogę obejrzeć walkman?

I have a walkman anyway.
I tak mam walkmana.

It's just my new Walkman.
To tylko mój nowy walkman.