Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wampum; historia forsa, nanizane muszelki;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nanizane muszelki (ozdoba Indian)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wampum (środek płatniczy używany przez Indian)

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar

2. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar

3. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar

4. (small cylindrical beads made from polished shells and fashioned into strings or belts
used by certain Native American peoples as jewelry or currency)
wampum: : synonim: peag
synonim: wampumpeag

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa