Wordnet polsko-angielski

(large genus of tropical climbing orchids
Old and New Worlds)
genus Vanilla

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U vanilla

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f vanilla

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

VANILLA