Wordnet polsko-angielski

(a checkerboard game for two players who each have 12 pieces
the object is to jump over and so capture the opponent's pieces)
checkers, draughts

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

draughts, (US) checkers

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

no (gra) draughts

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pl draughts, am. checkers

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHECKERS

DRAUGHTS

Nowoczesny słownik polsko-angielski

chequers