Wordnet polsko-angielski

(an unweaned piglet)
sucking pig

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

piglet

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. piglet; young boar

Nowoczesny słownik polsko-angielski

weaner

boar cub