Słownik polsko-angielski

workshop; shop
~ elektroniczny - electronic worskshop
~ kowalski - blacksmith shop
~ mundurowy - uniform workshop
~ naprawczy - repair workshop
~ naprawy taboru kolejowego - railway (repair) workshop
~ obsługowy - service workshop
~ polowy - field worskshop
~ polowy zajmujący się konserwacją sprzętu - field maintenance workshop
~ remontowo-obsługowy - repair shop
~ ruchomy - mobile workshop
~ samochodowy - motor-vehicle repair shop, repair garage, garage repair shop
~ uzbrojenia - arms workshop, ordnance shop
~ wojskowy - military worshop
~ zbrojeniowy - armoury (pl. armouries)

Wordnet polsko-angielski


1. (a strong worktable for a carpenter or mechanic)
workbench, work bench, bench
synonim: stół warsztatowy

2. (skillfulness in the command of fundamentals deriving from practice and familiarity
"practice greatly improves proficiency")
proficiency, technique: : synonim: rzemiosło
synonim: technika

3. (a brief intensive course for a small group
emphasizes problem solving)
workshop: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

shop, workshop
~ naprawczy repair shop
~ narzędziowy tool-room/shop
~ samochodowy garage, service station
~ stolarski joinery

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C workshop
studio
(w fabryce) shop: ~ samochodowy car garage
~ stolarski joiner's/locksmith's bench

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

workshop, shop~ mechaniczny - machine shop~ naprawczy - repair shop

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m shop, workshop ~ elektrotechniczny electric shop ~ mechaniczny machine shop ~ naprawczy repair shop ~ remontowy repair shop prowadzić ~ to keep a workshop

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MANUFACTORY

SHOP

ATELIER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m workshop
(tkacki) loom
~y naprawcze workshop, am. shop
polowe ~y naprawcze field workshop

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

workshop

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

workshop
shop
~ chemiczny - chemical workshop
~ lakierniczy painting workshop
~ naprawczy repair workshop
~ naprawy taboru kolejowego railway (repair) workshop
~ rzemieślniczy craft workshop
~ samochodowy repair garage, garage repair shop, motor-vehicle repair shop

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

workshop~ chemiczny chemical workshop~ kamieniarski stone workshop~ lakierniczy painting workshop~ naprawczy repair shop, repair workshop~ naprawy samochodów repair garage, garage repair shop, car

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bench

taller

workhouse

Nowoczesny słownik polsko-angielski

workbench

garage