Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna brodawka, kłykcina, kurzajka; przyroda brodawka;
warts and all - bez żadnego upiększania, z wszystkimi wadami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C brodawka
narośl.~ cpd ~-hog n C guziec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kurzajka, brodawka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

brodawka f, kłykcina f, kurzajka f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

brodawka, kłykcina

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s med. brodawka

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

wOrtn Brodawka I have a hairy wart on my ass. Wanna see it? (Na dupie mam włochatą brodawkę. Chcecie ją zobaczyć?) - New York Press (1996) Terrence called Phillip a rectal wart! (Terrence nazwał Phillipa brodawką z odbytu!) - South Park: Bigger, Longer & Uncut [film] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n brodawka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRODAWKA

KURZAJKA

Wordnet angielsko-polski

(any small rounded protuberance (as on certain plants or animals) )
brodawka, kurzajka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

palant, ćwok, fajans, fajansiarz

przeszkoda, problem, kłopot, zawada

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

narośl

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A middle-aged man who died of a heart attack at Euston station in 1989 had a tattoo on his lower left arm of two clasped hands under a union flag; a woman in her late 20s struck by a train at Victoria tube station in 1975 had a wart on her left cheek; and the man struck by a train last year in Cornwall was wearing a black leather motorcycle jacket and gloves and had a plastic wallet containing an old pound note, a postcard of New York, a multi-tool and a small key.

www.guardian.co.uk

I bet he has a big, fat wart on his nose.
Pewnie ma wielką kurzajkę na nosie.

I know, but look, with the hat, and the, the wart!
Wiem, ale spójrz na kapelusz i te kurzajki!

Can we start by covering up my stepmother wart? Because it must be showing.
To zamaskujmy na początek moją brodawkę złej macochy... bo pewnie okropnie sterczy.

Because you're too ugly to be a wart.
Ponieważ jesteś za brzydki żeby być brodawką.

I've got a wart on my left calf.
Mam kurzajkę na lewej łydce.

Like a wart or a bunion?
Jak brodawka lub torebka maziowa?

Just old Buck Wart Russell, they call me.
Po prostu Buck Pryszcz Russell, tak mnie nazywają.

I'm the wart. She's my tumor, my growth, my pimple.
Jest moim guzem, moją naroślą, moim wypryskiem.

You're not a wart hog, you're a lion.
Nie będziesz jak dziki pies. Będziesz jak lew.

But if God is on our side... we'll rendezvous on Lincoln's wart by noon.
Jeśli Bóg jest po naszej stronie, do południa będziemy na pryszczu Limncolna.

Mixed together in the right way, these dangerous ingredients... ...make the finest wart remover.
Te niebezpieczne substancje zmieszane w odpowiednich proporcjach... tworzą doskonały środek na kurzajki.

I was in France when the massacre in Rwanda took place - and this is not directed against France, but is a comment on how the media report information - and the fact that Mr Zidane, the football star, had a wart on his knee literally drew more attention than the massacre in Rwanda.
Gdy w Rwandzie trwała masakra, byłem we Francji - i nie jest to krytyka Francji, lecz komentarz na temat sposobu przedstawiania informacji przez media - gdzie wiadomość, że gwiazda futbolu Zinedine Zidane ma brodawkę na kolanie, budziła większe zainteresowanie od masakry w Rwandzie. Nie możemy milczeć.