Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Waszyngton; stan Waszyngton;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Waszyngton

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have barely two months and one week to begin negotiations with Washington.
Na rozpoczęcie negocjacji z Waszyngtonem mamy zaledwie dwa miesiące i jeden tydzień.

statmt.org

It was also to help Washington that several governments accepted the illegal flights.
Również by pomóc Waszyngtonowi, kilka rządów przyzwalało na nielegalne loty.

statmt.org

We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
Musimy bezustannie pracować nad zagadnieniami, które stanowią problem dla Waszyngtonu.

statmt.org

They figured he'd be upset about the indignity of George Washington being in an outhouse.
Myśleli, że go zdenerwują niegodnym umieszczeniem Georga Washingtona w wychodku.

TED

Meltzoff, who's at the University of Washington, leaned over a baby who was 43 minutes old.
Meltzoff z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, nachylił się nad niemowlem, które miało 43-minut.

TED

I lost my daughter three years ago, up in Washington.
I moja córka straciła trzy lata temu w Waszyngtonie

To change so many lives if you go to Washington.
Zmienić tyle żyć, jeśli pojedziesz do Waszyngtonu.

I may have to go to Washington for a few days.
Być może będę musiał wyjechać do Waszyngtonu na kilka dni.

You've got some questions to answer in Washington for about six weeks.
Chodź. Jest parę pytań, na które musisz odpowiadać w Waszyngtonie przez około sześć tygodni.

A long time ago, when she first got to Washington.
Dawno temu, kiedy pierszy raz pojechała do Waszyngtonu.

You sure this is what they want back in Washington?
Jest pan pewien, że tego chcą w Waszyngtonie?

Men from Washington are coming for a big council soon.
Ludzie z Waszyngtonu przyjadą wkrótce na wielką radę.

When you live in Washington it's enough to break your heart.
Gdy mieszkasz w Waszyngtonie to wystarczy złamać ci serce.

My people in Washington will have something to say about that.
Nasi ludzie w Waszyngtonie nie będą z tego zadowoleni.

I have to go back to Washington and explain what happened here.
Muszę wrócić do Waszyngtonu i wyjaśnić, co się tu wydarzyło.

Same thing you got me from your trip to Washington.
To samo, co z wasze wycieczki do Waszyngtonu.

You think get to Washington and it won't be there?
Sądzisz, że dojedziemy do Waszyngtonu, a jego tam nie będzie?

Only one person in Washington knows where to find me this time of day.
Tylko jedna osoba w Waszyngtonie wie, gdzie mnie znaleźć o tej porze.

He went to the airport to meet the man from Washington.
Pojechał na lotnisko spotkać się z gościem z Waszyngtonu.

It's important you tell the people in Washington everything tomorrow.
Ważne jest, żebyś jutro powiedział wszystko ludziom w Waszyngtonie.

Most scientists just start out teaching, end up in Washington.
Większość naukowców zaczyna ucząc, a kończy w Waszyngtonie.

What if Washington's right and we should keep it in the bag?
Co, jeśli Waszyngton ma rację i nie powinniśmy tego ujawniać?

We came here because this hospital is supposed to be the best in washington.
Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ jest to podobno najlepszy szpital w stanie Waszyngton.

Four of them and the original negative were sent to Washington.
Cztery z nich i negatyw zostały wysłane do Waszyngtonu.

If we move south to Washington, they have to pursue us.
Jeśli ruszymy na Waszyngton, będą musieli nas gonić.

How will you be able to handle this from Washington?
Jak ty sobie z tym poradzisz z Waszyngtonu?

Washington just got word from your friend with the cat.
Twój przyjaciel, miłośnik kotów, rozmawiał właśnie z Waszyngtonem.

Her father, you know, is a big ambassador from Washington.
Jej ojciec jest ambasadorem z Waszyngtonu.

Any such suggestion should be put in writing to Washington.
Taka sugestia powinna być skierowana do Waszyngtonu na piśmie.

Washington gets wind of this, we'll both be in trouble.
Jeśli Waszyngton o tym się dowie, obaj będziemy mieli kłopoty.

We've gotta get them before they're within range of Washington.
Musimy ich dorwać zanim wejdą w zasięg Waszyngtonu.

This evening we'll meet a friend of mine from Washington.
Uspokój się. Wieczorem spotkamy się z moim znajomym z Waszyngtonu.

He left Washington with something that didn't belong to him.
Wyjechał z Waszyngtonu z czymś, co do niego nie należało.

You want to board her, we'll need an official request from the in Washington.
Musi. Jeżeli chcecie na niego wejść, będę musiał zobaczyć nakaz z

We'd better get to Washington before they decide to drop in on us.
Lepiej przedostańmy się do Waszyngtonu zanim oni zdecydują się zrzucić coś do nas.

You think Washington knows the best way to get through this jungle?
Myślisz, że Waszyngton zna drogę przez tę dżunglę?

You didn't bring us up from Washington to see screws.
Nie sprowadziłeś nas z Waszyngtonu, by pokazywać śruby.

Evidently this guy is quite a big shot in Washington.
Ten gość jest w Waszyngtonie dużą szychą

Will you be seeing any sights during your day here in Washington?
Będzie widać żadnych zabytków w ciągu dnia tu w Waszyngtonie?

They got enough of that in Washington without needing more.
Mają tego dosyć w Waszyngtonie i więcej nie potrzebują.

How'd you get to him if he'd only talk to Washington's descendants?
Jak do niego dotarłeś skoro chciał rozmawiać tylko z potomkiem Washingtona?

We have barely two months and one week to begin negotiations with Washington.
Na rozpoczęcie negocjacji z Waszyngtonem mamy zaledwie dwa miesiące i jeden tydzień.

Just wanted to say goodbye, we're due in Washington tonight.
Chciałem się tylko pożegnać, wieczorem musimy być w Waszyngtonie.

I'm catching a plane back to Washington in just a few minutes.
Jestem tu z upoważnienia Departamenu Obrony, za parę minut mam samolot do Waszyngtonu

I sent Washington out at dawn to look for the girl's bag.
O świcie wysłałem Washington na poszukiwania torby dziewczyny.

I know that this won't interfere with your plans to return to Washington.
Wiem, że to kłóci się z twoimi planami, by wrócić do Waszyngtonu.

I'm one of the guys Washington has sent you to whack.
Jestem facetem, którego Waszyngton wysłał żeby ci przywalić.

Today, on the eve of the international meeting in Washington, it is a real time bomb.
Dzisiaj, w przededniu międzynarodowego spotkania w Waszyngtonie, jest to prawdziwa bomba zegarowa.

At the meeting in Washington this weekend, there was also talk about coordination.
Na spotkaniu w Waszyngtonie, które odbyło się w ten weekend, również była mowa o koordynacji.

General washington judges more independently Than any man i ever saw.
Generał Waszyngton osądza bardziej niezależnie, niż jakikolwiek człowiek, którego kiedykolwiek widziałem.

I file a report and a guy in Washington reads it.
Składam sprawozdanie i facet w Waszyngtonie to czyta.

George Washington university wants to talk to me about heading their anthropology department.
Uniwersytet im. George'a Washington'a chce ze mną porozmawiać o kierowaniu ich wydziałem antropologii.

And then we go to Washington, confront the war makers in their own house!
Pójdziemy do Waszyngtonu, spotkamy się z podżegaczami wojennymi w ich własnym domu!

But you already know he is not in Washington.
Ale wiecie już, że nie ma go w Waszyngtonie.

Could Washington be running something we don't know about?
Czy Waszyngton może wie coś czego my nie wiemy?