Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tkanina nieprzemakalna; peleryna, płaszcz nieprzemakalny;

(Adjective) nieprzemakalny, wodoodporny, wodoszczelny;

(Verb) impregnować, uszczelniać, czynić wodoodpornym/nieprzemakalnym;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wodoodporny, nieprzemakalny, wodoszczelny
uszczelniać, czynić wodoodpornym/nieprzemakalnym

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'wO: t@pru: fadj Przeciwdeszczowy
wo-doodporny It is a waterproof tray (To wodoodporna tacka) - London Evening Standard (1999) The waterproof tag must be worn at all times (Ten wodoodporny identyfikator należy mieć przy sobie przez cały czas) - Independent (2000) These are water-proof, thick fleece-lined coats (Są to wodoodporne, podbite grubym polarem płaszcze) - Evening Star (2001)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj wodoszczelny, nieprzemakalny, wodoodporny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wodoszczelny, nieprzemakalny
s płaszcz nieprzemakalny
vt uszczelnić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEPRZEMAKALNY

NAGUMOWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(not permitting the passage of water)
wodoodporny
synonim: rainproof
synonim: waterproofed

Słownik internautów

impregnować
nieprzemakalny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. wodoodporny

Słownik audio-video Montevideo

wodoszczelny, wodoodporny, nieprzemakalny, impregnowany

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. hermetyczny; nie przepuszczający wody; nieprzemakalny; nieprzepuszczalny (dla wody); wodoodporny; wodoszczelny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. nieprzepuszczalny
wodoodporny
wodoszczelny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There will also be a new, waterproof basement that will house the archives and technical rooms.
Powstanie także nowa piwnica z wodoszczelnego betonu, w której znajdzie się archiwum i pomieszczenia techniczne.

ECB

We're not the first ones to try to optimize packing space, or to waterproof, or to try to heat and cool a structure.
Nie pierwsi optymalizujemy magazynowanie, izolujemy coś od wody, ogrzewamy i chłodzimy budowlę.

TED

Waterproofing the building was a bit crazy.
Uszczelnianie budynku przed wodą było trochę zwariowane.

TED

Corey had a waterproof watch, and we knew Marquis's wife would call the coastguard if the boat wasn't back by a certain time.

www.guardian.co.uk

"NESV and LFC have a waterproof contract.

www.guardian.co.uk

" The result was not only a waterproof suit for Sutcliffe's friend, but also the birth of AtomAge, a clothing label and magazine that brought a fetish for rubber and leather into the open for the first time.

www.guardian.co.uk

Corey had a waterproof watch, and we knew Marquis's wife would call the coastguard if the boat wasn't back by a certain time.

www.guardian.co.uk

It's a scientific fact, dirt mixed with sweat makes you waterproof.
Ziemia zmieszana z potem czyni cię wodoodpornym.

Its high fat content is creating a waterproof barrier.
Jego wysoka zawartość tłuszczu i tworzy wodoodporną barierę.

And it's waterproof for up to three feet.
I jest wodoodporny do trzech stóp.

He is virtually indestructible, scratch resistant and waterproof as possible.
Jest praktycznie niezniszczalny. Przynajmniej wstrząsoodporny i być może wodoodporny.

This is how silicone is put on leather to waterproof it.
W ten sposób silikon jest wylewany na skórę.

Hi. Should I put down a waterproof pad?
Hej, powinienem tu umieścić wodoodporne poduszki?

But you better wear something waterproof.
Ale włóż lepiej coś wodoodpornego.

You'll be thankful if they slip a waterproof sheet...
Będziesz wdzięczny, jeśli owiną cię wodoszczelnym workiem.

Why has it gotta be waterproof?
Dlaczego miałoby być wodoodporne?

Waterproof shoes and Baggies on the socks.
Nieprzemakalne buty i ochraniacze na skarpetkach.

No, resists but is not waterproof.
To jest oporność, a nie odporność.

It's completely waterproof and actually plastic.
Wodoodporny i naprawdę plastikowy.

Stainless steel Submariner, waterproof up to 300 mets.
Nierdzewna stal, wodoodporny do 300 metrów.

At least shatter-resistant and possibly waterproof.
Przynajmniej wstrząsoodporny i być może wodoodporny.

Waterproof to over 300 meters.
Wodoodporny do ponad 300 metrów.

Holy land tent is waterproof, Rafi?
Namiot jest nieprzemakalny?

Concrete. It's a new, waterproof kind.
To jest nowy rodzaj wodoszczelnego płaszcza.

Goddamn 1 500-dollar waterproof raincoat.
Cholerny płaszcz wodoodporny za 1500 $.

Yes, a nylon, waterproof one.
Tak. Nylonowy, wodoodporny

Lucky -- Lucky Lash waterproof mascara.
Szczęśliwy... Raz. Wodoodporny tusz do rzęs.

Super Excel Waterproof Luscious Lashes Mascara.
Super doskonały wodoodporny Tusz do rzęs.