Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka Wat;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wat (jednostka)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wat (jednostka mocy)

Słownik architektury angielsko-polski

wata

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wat m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n elektr. wat

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WAT

Wordnet angielsko-polski

(a unit of power equal to 1 joule per second
the power dissipated by a current of 1 ampere flowing across a resistance of 1 ohm)
wat, W
synonim: W

Słownik audio-video Montevideo

jednostka mocy elektrycznej, wat

Słownik techniczny angielsko-polski

wat m, W

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

When the turbine drops in, it will produce 8,000 watts of electricity, day and night.
Gdy uruchomimy turbinę, będzie produkowała 8,:,000 watów energii, dzień i noc.

TED

James Watt didn't actually invent the steam engine, he just refined it.
James Watt tak naprawdę nie wymyślił silnika parowego, tylko go ulepszył.

TED

Basically they were able to light a 60 watt light bulb at a distance of about two meters.
Byli w stanie zaśilić 60-watową żarówkę z odległości około 2 metrów.

TED

So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.

TED

And it's actually as much as your laptop computer: it's just 10 watts.
Zużywa jej w rzeczywistości tyle, ile laptop: tylko 10 watów.

TED

As my colleague Nicholas watt has written, Cameron started the day with an uplifting speech about sacrifice and democracy.

www.guardian.co.uk

The CPS asked watt to review his judgment on the grounds of bias and unfairness, which he did last November, without resiling from a word and in even more opprobrious language.

www.guardian.co.uk

08am: My colleague Nicholas watt has filed a colourful blog about Cameron's trip to Afghanistan.

www.guardian.co.uk

Actually, it is 5.34 times 10 to the 41 st watt, sir.
Właściwie, jest 5.34 razy 10 do 41 wata st Watta.

It's more like a little 25 watt bright side.
To jest jak mała 25-watowa jasna strona.

Only one watt, but plenty of volts, as they say.
Jeden wat, za to wiele volt, jak mawiają.

James Watt didn't actually invent the steam engine, he justrefined it.
James Watt tak naprawdę nie wymyślił silnika parowego,tylko go ulepszył.

At Watt Helix, we always say our work isn't just about genetics.
W Watt Helix, zawsze mówimy, że nam nie chodzi tylko o genetykę.

Remind me to get those 60 watt bulbs.
Przypomnijcie mi później, żebym kupił te 60W żarówki.

He used a 10 Watt amp and a Silvertone guitar.
Używał małego, 10-watowego wzmacniacza i gitary Silvertone.

Polly Watt,we're going to buy coolant and crackers.
Polly Watt, pójdziemy kupić płyn do chłodnicy... i krakersy.

Brian Watt is a decorated physician.
Brian Watt to odznaczany lekarz.

Note for the Iog, Mr Watt.
Zanotować w dzienniku, panie Watt: