Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura natłok, galimatias, chaos, zamieszanie, zamęt; falowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (confusion) a ~ of zamęt
(disorderly mixture) kłębowisko
a ~ of new ideas mieszanina nowych pomysłów.~-weight n C jeździec wagi ciężkiej

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zamieszanie, zamęt, kłębowisko, natłok, kipiel

Nowoczesny słownik angielsko-polski

natłok

gąszcz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAMĘT

GALIMATIAS

BEZŁAD

KŁĘBOWISKO

KIPIEL MORSKA

KOTŁOWAĆ

NURZAĆ SIĘ

TARZAĆ SIĘ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chaos

Kałuża

pławić

przewalanie

tarzać

tarzanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, and wast weltering in thy blood.
Nadto przy wszystkich obrzydliwościach swoich, i wszeteczeństwach swoich nie pamiętałaś na dni młodości twojej, gdyś była nagą i odkrytą, podaną na podeptanie we krwi twojej.

Jesus Army

And when I passed by thee, and saw thee weltering in thy blood, I said unto thee, [Though thou art] in thy blood, live; yea, I said unto thee, [Though thou art] in thy blood, live.
A idąc mimo cię, i widząc cię ku podeptaniu podaną we krwi twojej, rzekłem ci: Żyj we krwi twojej; rzekłem ci, mówię: Żyj we krwi twojej.

Jesus Army

Italy's most widely read Catholic weekly, Famiglia Cristiana, said the situation was worse than in the early 1990s when the old Christian Democrat-dominated order collapsed in a welter of sleaze.

www.guardian.co.uk

Added to this week's welter of populism was the end of the "elf and safety culture", with Lord Young's report.

www.guardian.co.uk

The Sunday Telegraph described a "gratuitous welter of carnage".

www.guardian.co.uk

we have to have a drink at hotel, welter
Musimy się napić drinka w hotelu, Welter.