Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria whisky produkowana w Irlandii i USA;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

whisky produkowana w Irlandii i USA

Nowoczesny słownik języka angielskiego

whisky

Wordnet angielsko-polski

(a liquor made from fermented mash of grain)
whisky, whiskey, łyskacz
synonim: whisky

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He once said that he laughed so he did not cry, that a good story, for him, was better than a drop of whiskey.
I wyczucie, że zabawne momenty w życiu mogą być świetlistą przeciwwagą dla smutku.

TED

There's 18 shots in a bottle of whiskey...
W butelce whiskey jest 18 kielonków...

OpenSubtitles

They make their whiskey out of corn here.
Robią swoje whiskey z naszego owsa.

OpenSubtitles

They mix it up tonight, leavening their own songs with a medley of Merle Haggard tunes, Waylon Jennings' Are You Sure Hank Done It This Way, Tyson's MC Horses, and their own signature drinking song, It's Time To Switch To whiskey - played, tonight, well past the point at which everybody has - amalgamated with Johnny Cash's Folsom Prison Blues.

www.guardian.co.uk

I think we're in such a mess that no one else is capable of getting us out of it in this country," said Seamus McNamee of the Celtic whiskey Shop in Dawson Street.

www.guardian.co.uk

Given that his restaraunt faces onto the Jameson's whiskey Distillery Museum he hopes that more tourists visiting the complex will boost his business next year.

www.guardian.co.uk

In the evenings I act the stereotypical drunk captain, tipping my whiskey down the sink while no one is looking.

www.guardian.co.uk

Well, you didn't tell me not to use the whiskey!
Nie powiedziałaś mi, żebym nie używał whiskey.

I will share with you, for some glasses of whiskey.
Podzielę się z tobą, za kilka łyków whisky.

I know it seems like a waste of good whiskey.
Wiem, że to wygląda na marnowanie dobrej whisky.

I'm too old to start drinking whiskey at ten in the morning.
Jestem za stary, żeby zaczynać pić whisky o 10.00 rano.

Would you be kind enough to order me a whiskey sour?
Wybacz, młody człowieku, czy byłbyś tak uprzejmy i zamówił mi gorzką whisky?

Probably the same responsible adult that gave him the whiskey.
Pewnie ten sam odpowiedzialny dorosły, który dał mu whiskey.

Want a whiskey or a beer? Don't have much else to offer.
Podać Whisky albo piwo ? nic innego nie mam.

Yes, we wouldn't want your friend to lose his precious whiskey again.
Tak, nie chcielibyśmy, by twój przyjaciel znowu stracił swoją cenną whisky.

It's the kind of whiskey a man would freeze to death for.
To ten rodzaj whiskey, dla której człowiek jest gotowy umrzeć.

Did he just take the whiskey bottle to the bathroom?
Czy on właśnie zabrał do łazienki butelkę whisky?

Okay, that should add some body to this cheap whiskey.
Okej, to powinno nadać tej taniej whisky trochę charakteru.

I just thought a drink was, like, wine or whiskey.
Myślałam, że drink, to będzie wino albo whisky.

Shine used to just be whiskey you didn't have to pay any taxes on.
Bimber to tylko whiskey, za którą nie płaci się żadnego podatku.

I might even put a little whiskey in your lemonade.
Może nawet doleję siostrze trochę whisky do lemoniady.

Working with the whiskey bottle, by the smell of it.
Praca z butelką whiskey, poprzez jej wąchanie.

Gunther, be a good little boy and bring me a whiskey.
Gunther, bądź dobrym chłopcem i przynieś mi whiskey.

If the river were whiskey, you would dive in and never come up, huh?
Gdyby rzeka była pełna whisky, zanurzyłbyś się i już nigdy nie wrócił.

The whiskey bottle we found in his pocket was open and empty.
Butelka whisky, którą znaleźliśmy w jego kieszeni, była otwarta i pusta.

Get me anything with a whiskey and nothing else.
Daj mi cokolwiek co ma whisky i nic poza tym.

I stopped and bought some whiskey before we picked up the pizza.
Zatrzymałem się i kupiłem trochę whiskey, zanim odebraliśmy pizzę.

Try to get him to drink something not whiskey.
Daj mu coś do picia coś innego od whisky.

I meant, it seemed like a lot of whiskey.
Chciałem powiedzieć, że wyglądało mi to na dużo whisky.

I think there was something wrong with that whiskey.
Chyba było coś nie tak z tą whisky.

What is that, your clever way of saying you smell whiskey on my breath?
Co to ma być, sprytny sposób by mi powiedzieć, że czuć ode mnie whiskey?

Oh, perfect way to loosen up a little boy. Give him pizza and whiskey.
Świetny sposób, aby uspokoić małego chłopca, daj mu pizzę i whiskey.

Your pap know you started out against this so-called whiskey?
Twój ojciec wie, że wyruszyłeś przeciw tej tzw. whisky?

A microwave and a bottle whiskey is not many presents.
Mikrofala i butelka whisky to nie tak dużo.

There's a growing demand for good whiskey in the United States.
W Stanach Zjednoczonych rośnie popyt na dobrą whisky.

I like baseball, movies, good clothes, fast cars, whiskey and you.
Lubię bejsbol, kino, markowe ubrania, szybkie samochody, whisky... i ciebie.

Sure, but is one bottle of whiskey each enough?
Pewnie, ale nie wystarcza ci butelka whisky dziennie?

You need a big whiskey, anything for you? I'm good.
Potrzebujesz dużej whisky, co dla ciebie ? już mam.

For what you're doing to that whiskey- brutalizing it with ice.
To, co robisz z tą whisky. Zabijasz jej smak lodem.

Maybe the Minister can send some real whiskey from England.
Może Minister przyśle nam trochę prawdziwej whisky z Anglii.

I don't want you using this on any marijuana or rye whiskey, okay?
Nie chcę, żebyś to przepuścił na marihuanę albo whisky z żyta, ok?

I haven't had a whiskey or slept in a bed in ten days.
Nie piłem whisky ani nie spałem w łóżku przez ostatnie dziesięć dni.

Don't trade it for a mere glass of whiskey.
Nie zamieniaj tego na marną szklankę whisky.

As far as we know, he has only two weaknesses. Whiskey and women.
O ile nam wiadomo, on ma tylko dwie wady whisky i kobiety..

Bumped into the table And my bottle of whiskey smashed on the floor.
Wpadł na stolik i moja butelka rozbiła się na podłodze.

I have with me a large bottle of whiskey. A bottle?
Mam ze sobą dużą butelkę whisky. butelki?

Whiskey is a slap on the back, and champagne's heavy mist before my eyes.
Whisky wali mnie w plecy, a szampan robi mi mgiełkę przed oczami.

We must accede to their demands and give them the whiskey without delay.
Musimy przystać na ich żądania i oddać im niezwłocznie całą whisky.

You lost a $200,000 bottle of whiskey playing Candy Land?
Przegrałeś butelkę whisky wartą $200,000 grając w Candy Land?

You see Hank take a drink of that whiskey?
Widzisz, jak Hank pije whisky?

You look like a man who appreciates good whiskey.
Wyglądasz jak człowiek, który doceni dobrą whisky.

So we've got two unanswered questions-- the hair and the whiskey.
Więc mamy dwa pytania bez odpowiedzi, włos i whisky.

Aames and his brother Kip make this fine whiskey themselves.
Aames i jego brat Kip sami robią tę whisky.

But the good news is, the whiskey works.
Ale dobra wiadomość jest taka że whiskey działa.

Tonight's a night for whiskey, then. And song and dance.
Dzisiejsza noc to noc Whisky. - I śpiewów i tańców...

If he ain't particular, he can make whiskey in a homemade still.
Jeśli nie jest zbyt wybredny, może pędzić domową whisky.

You sure have a good head for whiskey.
Na pewno ma pani dobrą głowę do whiskey.