Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria whisky;
whisky and soda - kulinaria whisky z wodą sodową;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U whisky: ~ and soda whisky z wodą sodową

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

whisky

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

whiskey s whisky

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POWOZIK DWUKOŁOWY

Wordnet angielsko-polski

(a liquor made from fermented mash of grain)
whisky, whiskey, łyskacz
synonim: whiskey

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gorzałka

Wódka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Retreat to the Highlands and catch the Spirit of Speyside whisky festival that just happens to be the same weekend as the wedding (28 April-2 May).

www.guardian.co.uk

  From Â?140 per room per night B&B, including alf a bottle of Speyside Malt whisky.

www.guardian.co.uk

I don't like the smoother texture this gives the mincemeat, or the breakfasty flavour that the marmalade she uses imparts, but whisky is, I have to agree, a much nicer idea than brandy - it has a more assertive booziness which seems appropriate at this time of year.

www.guardian.co.uk

30pm Steve Pappas, a friend from Vallejo, California, and I decided to peel off from the group and take a cab across town to Harry's Bar, an old Hemingway haunt on Via Veneto where we'd sit outside, drink whisky and talk to the prostitutes, beautiful women who walked down from the park, Villa Borghese, looking for a rich guy staying at one of the expensive hotels.

www.guardian.co.uk

Within weeks of wartime rationing being introduced, Hill was selling everything from whisky to sausage skins at Â?500 a barrel.

www.guardian.co.uk

I want that all again, but this time with whisky.
Chcę powtórkę, ale tym razem z whisky.

However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Jednak zajmujemy się tam produkcją dobrej whisky, która sam polecam.

And a little more whisky, if you can arrange it.
I więcej whisky, jak możesz.

Did he just take the whisky bottle to the bathroom?
Czy on właśnie zabrał do łazienki butelkę whisky?

They asked me for some whisky and started forcing it down his throat.
Poprosili mnie o whisky i zaczęli mu ją wlewać do gardła.

There's a bottle of whisky in the other room, Lucy.
W drugim pokoju jest butelka whisky, Lucy.

How long do you keep the whisky in the casks for?
Jak długo trzymacie whisky w beczkach?

How you can play cards, drink whisky and think detective at the same time?
Nie rozumiem jak można grać w karty, pić whisky i myśleć?

I have an audition for a Japanese whisky commercial tomorrow.
Jutro mam przesłuchanie do reklamy japońskiej whisky.

That you won't go to rehab 'cause they don't serve whisky there.
Że nie był pan, bo nie serwują tam whisky.

Are you sure he should be chasing painkillers with whisky?.
Jesteś pewny, że może mieszać środki przeciwbólowe z whisky?

Would you prefer something other than champagne? Port or whisky, perhaps?
Szampana, czy może życzą sobie państwo coś innego?

I like baseball, movies, good clothes, fast cars, whisky and you.
Lubię bejsbol, kino, markowe ubrania, szybkie samochody, whisky... i ciebie.

Do you want them? I don't like whisky anyway.
Możesz je sobie wziąć, ja nie lubię whisky.

You got any whisky around? - no, but I got a phone.
Masz tutaj jakąś whisky? Nie, ale mam telefon.

I know it seems like a waste of good whisky. lndulge me.
Wiem, że to wygląda na marnowanie dobrej whisky. Lej.

I drink my whisky and sit waiting... for the day when someone comes.
Piję moją whisky, siedzę i czekam... na dzień kiedy ktoś przyjdzie.

For what you're doing to that whisky - brutalising it with ice.
To, co robisz z tą whisky. Zabijasz jej smak lodem.

Just a change of clothes and a bottle of whisky.
Tylko trochę ciuchów i butelkę whisky.

You leave that whisky alone and you start bloody thinking clearly!
Zostaw tą cholerną whisky i zacznij jasno myśleć!

Where blue birds sing and there is A nascent one of whisky.
Miejsce gdzie śpiewają niebieskie ptaszki i jest źródełko whisky....

Napolean didn't die, and neither did his taste for whisky.
Napoleon nie umarł. Ani jego upodobanie do whisky.

You might as well put whisky in that. And don't worry about your soul
Mógłbyś napić się whisky, i nie martwić o swoją duszę.

Why are you wasting your time here, drinking whisky?
Dlaczego marnujesz tu swój czas? Pijąc whisky.

Do you want a whisky sour or a vodka tonic?
Chcesz whisky sour czy vodka tonic?

The hotel is grand, and the whisky is excellent, but I have three questions.
Hotel jest wspaniały, whisky doskonała. Ale mam trzy pytania.

I don't normally, but I'll have a spot of whisky, with soda.
Wyjątkowo napiję się odrobinę whiskey. Ale bardzo mało i z wodą sodową.

And I ordered a whisky and started talking to the bartender.
Zamówiłam whisky i zaczęłam rozmawiać z barmanem.

Natasha, whisky and ice for my very best friend.
Natasza, whisky z lodem dla mojego najlepszego przyjaciela.

How will she stop worrying... if I drink whisky here?
Jak ma się przestać martwić... skoro piję whisky tutaj?

He'll be out and when he finds you drinking his whisky...
Wyjdzie i jak odkryje, że pijesz jego whisky...

But tonight I happen to be drinking whisky.
Ale dziś się nią upiję.

Oh, no, not for me. You know that I hate drinking whisky.
Ooo nie, to chyba nie dla mnie, wiesz że nie znoszę whisky.

Can it make a whisky on the rocks?
Czy to-to może robić whisky z lodem?

Can we get a whisky sour down here?
Moglibyśmy się tu napic whisky sour (taki drink)?

The next night, Jim doesn't show up at The Whisky.
Następnej nocy Jim nie pojawił się na występie.

Whisky. After a good whisky, you will have nothing to worry about.
Po dobrej whisky, nie będzie nic, czym możnaby się martwić.

Glass of whisky broken on your kitchen floor?
Szklana z whisky rozbita na podłodze w kuchni?

Hot whisky or gin I can do, for a Japanese detective.
Mamy gorącą whisky lub gin, panie japoński detektywie.

But you can't live on just cigarettes and whisky
Ale nie pozwolę ci żyć tylko na papierosach i whisky.

You been into the whisky again, you old sod?
Znowu sobie popiłeś whisky, ty stary pijaku?

Either of you guys got a slug of whisky?
Żaden z was nie ma łyku whisky?

Lil, do we serve water with our whisky?
Lil, podajemy whiskey z wodą?

Be a shame to waste all that whisky.
Szkoda by było zmarnować tyle tej whisky.

Sometimes I sit here with my whisky.
Czasami siedzę tu z moją whisky.

Good whisky is still alcohol maKing you barK liKe that.
Dobra whisky nadal jest alkoholem, który sprawia, że szczekasz w ten sposób.

Could I have a large whisky please.
Mogę prosić o dużą whisky?

Two steaks, a whisky, and water for him.
Dwa steki, whiskey i woda dla niego.

There's no better aphrodisiac than a good whisky.
Nie ma lepszego afrodyzjaka niż dobra whisky.

That will give a boost to farming exports of, amongst other things, pork, wine, whisky or dairy products.
To zapewni impuls eksportowy dla takich produktów rolnych, jak między innymi wieprzowina, wino, whisky czy produkty mleczne.