Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport wist;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wist

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WISTOWY

WIST (GRA)

Wordnet angielsko-polski

(a card game for four players who form two partnerships
a pack of 52 cards is dealt and each side scores one point for each trick it takes in excess of six)
wist, wist klasyczny
synonim: long whist
synonim: short whist