Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wigwam; prowizoryczny budynek na zebrania polityczne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wigwam

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wigwam

Wordnet angielsko-polski

(a Native American lodge frequently having an oval shape and covered with bark or hides)
wigwam

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

szałas

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Well, he's gnawing my fucking wigwam.
Cóż, kręci się gdzieś w okolicy.

OpenSubtitles

Bet you're missing her, and that little wigwam of yours.
Na pewno tęsknisz za nią i za tym małym wigwamem.

Locking the doors to his wigwam, the Indian stood guard.
Hindus zamykał drzwi do swego wigwamu i stał na straży.

Enter my wigwam have a rest with me
Wejdź do mego wigwamu Odpocznij ze mną

And we have wigwam, and teepee and squaw.
A także wigwam i tipi, i Indianki.

I wanna go to Sammy's Wigwam.
Chcę jechać do wigwamu Sammy'ego.