Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) korba, blok;

(Verb) podnosić za pomocą kołowrotu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wciągarka
podnosić/opuszczać za pomocą wciągarki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kabestan (winda cumownicza do wybierania i luzowania cum i innych lin na statku)

kołowrót

kabestan

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n winda, kabestan jachtowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wciągarka, kołowrót
vt podnosić, windować wciągarką

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KORBA

WCIĄGARKA

WYCIĄG

KOŁOWRÓT RĘCZNY

DŹWIG

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N blok
V wciągać blokiem

Wordnet angielsko-polski

(lifting device consisting of a horizontal cylinder turned by a crank on which a cable or rope winds)
wciągarka, dźwigarka
synonim: windlass

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyciągarka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. winda
~, anchor - winda kotwiczna
~, cable - lotn. wyciągarka
~, cargo - winda ładunkowa
~, hauling - winda holownicza
~, hoisting - tech. wciągarka
~, launching - lotn. wyciągarka
~, mooring - winda cumownicza, kabestan
~, towing - winda holownicza
~, trawl - winda trałowa

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wciągarka f
2. wyciągarka f
3. krążak m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Once it stabilizes that, it lifts a foot, and then with the winch it can climb up these kinds of thing.
Również w celach poszukiwawczych i ratunkowych.

TED

It's probably difficult to see, but it has a winch and a cable at the top -- and it tries to figure out the best place to put its foot.
Szuka miejsca do postawienia stopy, a gdy już znajdzie, w czasie rzeczywistym oblicza rozdział siły by móc przyczepić się do powierzchni bez ryzyka upadku.

TED

The miners below must now use explosives to enlarge the passage to make room for the capsule that will winch them, one by one, to safety.

www.guardian.co.uk

Without witnesses and evidence can not do anything against Winch.
Bez świadków i dowodów, nie mogę nic zrobić.

Either that, or he used some kind of winch.
Albo to, albo użył jakiegoś podnośnika.

Can you give me a chopper with a winch and some cable?
Może mi Pan dać śmigłowiec z wyciągarką i liną?

Then make for the shed on the left which houses the basket and winch.
Potem skok do szopy na lewo, w której znajduje się kosz i wyciągarka.

Get a jeep with a winch over there, fast.
Daj tam szybko jeepa z dźwigiem.

There's a chain and a winch behind the seat.
Za siedzeniem jest łańcuch i wyciągarka.

Such a cuddlesome little winch never existed before I swear.
Taka małą, nie istniała nigdy przedtem, przysięgam

I'll use the winch to get him out.
Użyję kołowrotu, by go wyciągnąć.

The only person who can take over from Nerio Winch is me.
Znam tylko jednego człowieka, który może kierować Winch. To ja.

Winch Monsieur did not want to come along.
Monsieur Winch nie przyjechał.

Largo Winch is our only chance of survival.
Largo Winch to nasza jedyna nadzieja na ratunek.

There's an electric winch on the front.
Ma z przodu elektryczny wyciąg.

The heroin Ieaves here, I take it, carried somewhere by that winch.
Heroina wyrusza stąd, mam rozumieć, przenoszona gdzieś przez tę wyciągarkę.

The Winch Group is now a fortress under siege.
Winch wygląda teraz jak twierdza gdzie będą wybierać generała.

There's nothing like a good winch.
Nie ma to jak dobra wyciągarka.

I spoke with Nerio Winch, will not pay.
Rozmawiałem z Nerio Winchem. Nie chce zapłacić.

Down on number one winch!
Na jednej wyciągarce!

I had a great admiration for Nerio Winch.
Zawsze byłem pełen podziwu dla Nerio Winch

The winch is stopped, sir!
Wyciągarka zatrzymana, sir.

As executor, I can tell you that Mr. Winch's desire was always very clear.
Jako jego adwokat mogę zapewnić, że polecenia pana Wincha zawsze były jasne.

Mister Korsky, what are your comments today on the Winch Corporation takeover?
Panie Korsky, proszę o komentarz w sprawie przejęcia korporacji.

Find out who killed Nerio Winch.
Dowiedzieć się, kto zabił Nerio Winch'a.

Glad to see you again, Mr. Winch.
Miło mi spotkać pana ponownie, panie Winch.

My dear friends, 27 years ago, Nerio Winch...
Drodzy przyjaciele... 27 lat temu, Nerio Winch, zabrał...

But Mr. Winch, if not transfer money,
Panie Winch, jeżeli pan nie zapłaci...

He was the intermediary between General Kyaw Min and Nerio Winch.
Był pośrednika między generałem Kyaw Min i Nerio Winchem.

I need to know what was between Gen. Kyaw Min and Nerio Winch.
Chcę wiedzieć, co było między Kyaw Min i Nerio Winchem.

For you, Mister Winch...
Dla was, panie Winch.