Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wełna czesankowa, przędza czesankowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (yarn) przędza
(cloth) ubranie z wełny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

~ wool wełna czesankowa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wełna czesankowa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

z wełny czesankowej

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WEŁNIANY

CZESANKOWY

WŁÓCZKOWY

SAMODZIAŁ

CZESANKA

WŁÓCZKA

Wordnet angielsko-polski


1. (a tightly twisted woolen yarn spun from long-staple wool)
wełna
synonim: worsted yarn

2. (a woolen fabric with a hard textured surface and no nap
woven of worsted yarns "he wore a worsted suit")
kamgarn: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pokonany